คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

3 เคล็ดลับ เมื่อ Call Center ใช้สื่อสังคมออนไลน์บริการข้อมูลลูกค้า

3 เคล็ดลับ เมื่อ Call Center ใช้สื่อสังคมออนไลน์บริการข้อมูลลูกค้า

17-08-2018

           ในปัจจุบันการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเกิดขึ้นทุก ๆ วันบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Twitter, YouTube, Line เป็นต้น รวมทั้งแบบฟอร์มสำหรับสนับสนุนลูกค้าและชุมชนออนไลน์จำนวนมาก จากการสำรวจบนโลกออนไลน์พบว่า การใช้งานและติดตามข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าจะทำให้ประสบการณ์ของลูกค้ากลายเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก

            เนื่องจากผู้คนหรือลูกค้าของคุณสามารถพูดถึงบริษัทกับคนอื่น ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้ธุรกิจต้องมีแผนรองรับและจัดการกับความคิดเห็นที่ส่งผลในทางบวกและทางลบ โดยแผนบริการลุกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยคุณจัดการปัญหาได้แตกต่างจากเดิม

3 เคล็ดลับสำหรับกการใช้ Social Media ในการบริการข้อมูลกับลูกค้า

ตั้งทีมและฝึกทีมให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

          การทำงานที่เป็นสัดส่วนจะทำให้งานราบรื่นไปได้ด้วยดี หากต้องการพนักงานเพื่อบริการลูกค้าก็ควรตั้งทีม โดยเลือกตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการจัดการปัญหาลูกค้าและการร้องเรียนบนออนไลน์ ในขณะเดียวกันบริษัทใหญ่จะสร้างตำแหน่งพิเศษไว้สำหรับดูแลสื่อสังคมออนไลน์และทำการติดต่อผ่านช่องทางเดิม (เช่น โทรศัพท์, อีเมลและแชท) ควบคู่กันไปด้วย

การฝึกอบรมให้กับพนักงานยังคงเป็นกุญแจสำคัญ

            พนักงานทุกคนจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ โดยไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม เนื่องจากพวกเขาจะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเฉพาะศูนย์บริการข้อมูล เพื่อโต้ตอบกับลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกวิธี

ความรู้สร้างพลัง

            แม้ว่าการฝึกอบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับตัวแทนจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับความรู้และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ซึ่งการเพิ่มความรู้ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
ระบบ Call Centerศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คอลเซ็นเตอร์ระบบคอลเซ็นเตอร์อบรมคอลเซ็นเตอร์หางาน หางานคอลเซ็นเตอร์
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
contact center,InboundOutboundservice mindcall center ,callcenter system

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back