การวิจัยรายอุตสาหกรรม และสำรวจผู้ประกอบการ SMEs | การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

TOSKHAN / TOSGUN : Social Listening/ Social Monitoring

ด้วยเครื่องมือรับฟังและติดตามลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening Tool) เพียงป้อนคำหลักหรือแฮชแท็ก TOSKHAN / TOSGUN จะรวบรวมโพสต์ที่ผู้คนกล่าวถึงบนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับคุณทุกวัน ช่วยให้คุณมีส่วนร่วม, ติดตามและรับฟังสิ่งที่ผู้คนพูดถึงธุรกิจของคุณ พร้อมทั้งค้นหาโอกาสในการขายใหม่ ๆ

โรงงานและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่าง ๆ หัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไป ได้แก่ ความสม่ำเสมอของคุณภาพสินค้า การให้บริการของพนักงาน และความรวดเร็วของการขนส่ง ซึ่งบริษัท AR Research มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ต่อสินค้า และการให้บริการ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถมองเห็นปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบริษัท

วัตถุประสงค์ (Objective) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ และความพึงพอใจของลูกค้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วิธีการดำเนินงาน (Methodology) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับกลุ่มลูกค้า

ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) ทราบความพึงพอใจของลูกค้าในภาพครอบคลุมทั้งองค์กร ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง นอกจากนี้ยังทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Marketing Research Contact AR Research   Marketing ResearchMore Info