งานอีเวนท์ งานจัดแสดงสินค้า และงานนิทรรศการ | สื่อ และ บริการสื่อสารการตลาด

ARIP

งานอีเวนท์ งานจัดแสดงสินค้า และงานนิทรรศการ (งานคอมมาร์ต ไทยแลนด์)

ธุรกิจการจัดงานประชุมวิชาการและการแสดงสินค้า เกิดขึ้นด้วยพันธกิจในการสร้างสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร บริการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าไอที บริการจัดงานอีเวนต์ ทั้งนี้เพื่อสร้างช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

Commart Thailand

Commart Thailand

Commart Thailand

บริการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้าไอทีขนาดใหญ่ งานอีเวนต์ งานสัมมนา และการจัดกิจกรรมทางการตลาด เออาร์ไอพีให้บริการตั้งแต่การคิดธีมงาน จัดหาคอนเทนต์ รูปแบบและการดำเนินงานทั้งหมด รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบวงจรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Organizer of exhibitions Contact ARIP   Organizer of exhibitions InformationMore Info