คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

ข้อมูลความรู้ล่าสุด

07-12-2018

ธุรกิจออนไลน์ เข้าข่ายเป็นการขายของแบบขายตรงหรือตลาดทางตรง

            ธุรกิจออนไลน์ เป็นการการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า E-Commerce นับเป็นธุรกิจที่ขยายวงกว้างมากขึ้นทุกวัน ๆ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ประกอบกับการซื้อขายผ่านออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)