คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

ข้อมูลความรู้ล่าสุด

27-10-2020

ภาษีมรดกคืออะไร ทำไมทายาทหรือผู้รับมรดกต้องจ่าย

       หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีที่เรียกว่า “ภาษีมรดก” แล้วนะคะ ซึ่งได้เริ่มจัดเก็บภาษีมรดกตั้งปี พ.ศ. 2559 นับเป็นการเริ่มเก็บภาษีมรดกอย่างจริงจังหลังจากเคยมีการจัดเก็บมาแล้วแต่ต้องล้มเลิกไป แต่ในปัจจุบันนำก.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)