คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

ข้อมูลความรู้ล่าสุด

22-10-2018

โพล (Poll) คืออะไร? ทำไมคนฮิตทำโพลออนไลน์

            โพล (Poll) มีความคล้ายคลึงกับแบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey) ที่ต้องการทราบความคิดเห็น ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในช่วงเวลานั้น ดังนั้นการใช้โพล เพื่อสำรวจความคิดเห็นจึงเป็นความคิดเห็นจากประชาชนบางกลุ่ม เพื่อนำมาเป็.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)