คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

ข้อมูลความรู้ล่าสุด

30-07-2021

สรรพากร ยกเว้นภาษี เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs สู้โควิด

        เมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบไปถึงการทำธุรกิจที่ทำในประเทศ ทำให้สรรพากรออกประกาศเพื่อยกเว้นภาษี สนับสนุนให้ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในสถานการณ์วิกฤต         นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภ.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)