คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

ข้อมูลความรู้ล่าสุด

14-05-2021

หากเว็บไซต์มีแต่ยอดผู้เข้าชม แต่ไม่มียอดขายทำอย่างไร?

                 ถึงแม้ว่าเราจะมีเว็บไซต์ไว้สำรับเผยแพร่ข้อมูล แต่ร้อยทั้งร้อยของเจ้าของเว็บไซต์ต่างก็อยากได้ทั้งยอดผู้เข้าชม และยอดขายกันทั้งนั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับโฆษณา อาทิเช่น เว็บไซต์บริษัท หรือเว็บไซต์ขององค์กรของรัฐ เป็.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)

กรมสรรพากร ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT ให้กับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

กรมสรรพากร ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT ให้กับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

11-05-2021
       ขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำใ..
Read More