คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

The Knowledge Provider (AR Group)

กรมสรรพากร ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT ให้กับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

กรมสรรพากร ลดหย่อน หักรายจ่าย ยกเว้น VAT ให้กับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

11-05-2021
       ขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำใ..
Read More