คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

คนขายของออนไลน์ควรรู้ ขายของออนไลน์ต้องแสดงสินค้าให้ชัดเจน

คนขายของออนไลน์ควรรู้ ขายของออนไลน์ต้องแสดงสินค้าให้ชัดเจน

19-08-2021

        ในช่วงหลายปีมานี้ การขายของออนไลน์เติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (Covid-19) ที่คนไทยหันมาขายสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทำเว็บขายของออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียก็ตาม การขายของออนไลน์ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและลูกค้ารายใหม่ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน หรือลูกค้าที่อยู่ห่างไกลจากคุณ

        อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คนขายของออนไลน์ ควรรู้ก็คือ มีกฎหมายเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ที่คุณต้องปฎิบัติตาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการแก้ไข ปรับปรุง และร่างกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เพื่อให้มีความทันสมัยสนับสนุน ควบคุม ดูแลให้ธุรกิจดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยเรื่องที่เป็นปัญหามากที่สุดจะเกี่ยวกับการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งมีร้านค้าหลายรายไม่แสดงราคาให้ลูกค้าทราบ แต่เลือกให้ลูกค้าส่งข้อความแชทไปแทน ทำให้ผู้บริโภคไม่มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

        จึงได้มีมาตรการให้แสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์อย่างชัดเจน โดยร้านค้าออนไลน์จะต้องปรับเปลี่ยนการลงสินค้า แสดงรายละเอียดและราคาให้ครบถ้วน โดยต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เจ้าของเว็บไซต์จะต้องใส่ราคาสินค้าและบริการที่จำหน่ายให้ชัดเจน
  • เจ้าของเว็บไซต์ต้องใส่รายละเอียดของสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภท, ชนิด, ลักษณะ, ขนาด, น้ำหนักและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน
  • ข้อมูลสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ ต้องทำให้ผู้บริโภคสามารถอ่านได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเขียน พิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะใดก็ตามบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของร้านค้าออนไลน์นั้น ๆ
  • การแสดงราคาสินค้า เจ้าของเว็บไซต์จะต้องแสดงเป็นราคาต่อหน่วย
  • ราคาจะต้องแสดงเป็นตัวเลขอารบิกด้วย
  • ข้อความหรือรายละเอียดที่แสดงคู่กับราคาจะต้องเป็นภาษาไทยด้วย แม้จะมีภาษาอื่น ๆ
  • ในกรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาสินค้า เจ้าของเว็บไซต์จะต้องพิมพ์แสดงให้ชัดเจน หรือใส่ข้อความว่ายังไม่รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
  • การจำแนกสินค้าปลีกหรือค่าบริการ เจ้าของเว็บไซต์ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ

       นอกจากนี้ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า หากผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคาสินค้าในช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์ จะถือว่าผู้ค้ารายนั้นกระทำความผิดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back