คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

Cyber Security คืออะไร ทำไมทุกองค์กรถึงให้ความสำคัญ

Cyber Security คืออะไร ทำไมทุกองค์กรถึงให้ความสำคัญ

24-06-2020

       เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ทำไม Cyber Security จึงเป็นเรื่องสำคัญและการเริ่มต้นสร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้กับองค์กรทำได้อย่างไร

       Cyber Security คือเทคโนโลยี, กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่าย, อุปกรณ์, โปรแกรมและข้อมูลจากการโจมตี, ความเสียหายหรือการเข้าถึงจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต สรุปสั้น ๆ Cyber Security อาจเรียกว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ความสำคัญของ Cyber Security

       การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากองค์กร ไม่ว่าจะเป็ภาครัฐหรือเอกชนต่างรวบรวม, ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลทางการเงินข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลประเทศอื่น ๆ ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยได้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลกระทบด้านลบกับองค์กรได้ เพราะองค์กรมักส่งข้อมูลที่มีความสำคัญข้ามเครือข่ายและอุปกรณ์ในการทำธุรกิจ ข้อมูลเหล่านั้นจึงควรได้รับการปกป้องโดยเฉพาะในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์นั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น การโจมตีทางไซเบอร์และการสอดแนมทางดิจิทัลเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อการทำธุรกิจ

     ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพองค์กรจำเป็นต้องมี Cyber Security เพราะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

Network security : เป็นกระบวนการปกป้องเครือข่าย หรือเน็ตเวิร์คจากผู้ใช้ที่ต้องการการโจมตีและการบุกรุก

Application security : แอปพลิเคชั่นต้องการการอัพเดทและการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมเหล่านี้ปลอดภัยจากการโจมตีของบุคคลที่สาม

Data security : สิ่งที่อยู่ภายในเครือข่ายและแอปพลิเคชันคือข้อมูล การปกป้องข้อมูล บริษัท และลูกค้าเป็นความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่ง

Cloud security : ในปัจจุบันไฟล์จำนวนมากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัลหรือ“ คลาวด์” การปกป้องข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่เป็นออนไลน์ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Network Security Cyber Security SSL ความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต
บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back