สื่อ และ บริการสื่อสารการตลาด

ARIP

สื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด(มหาชน) ผู้นำในการสร้างสรรค์ สื่อสิ่งพิมพ์ ด้านธุรกิจการบริหารจัดการและด้านไอทีมายาวนานกว่า 20 ปี อาทิเช่น นิตยสารบริษัท Top 1000 นิตยสารบริษัทประกันชั้นนำ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่คนไทยและองค์กรต่าง ๆ ด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์บทวิเคราะห์และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์

businessplus

theeleader

comtoday

สื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อดิจิตอล และการตลาดดิจิตอล

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด(มหาชน) ผู้นำในการสร้างสรรค์ ดิจิตอลคอนเทนต์ ด้านธุรกิจการบริหารจัดการและด้านไอทีมายาวนานกว่า 20 ปี มุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่คนไทยและองค์กรต่าง ๆ ด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์บทวิเคราะห์และกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์

Digital Media & Digital Marketing

สื่อดิจิตอล และการตลาดดิจิตอลสื่อดิจิตอล และการตลาดดิจิตอล

งานอีเวนท์ งานจัดแสดงสินค้า และงานนิทรรศการ (งานคอมมาร์ต ไทยแลนด์)

ธุรกิจการจัดงานประชุมวิชาการและการแสดงสินค้า เกิดขึ้นด้วยพันธกิจในการสร้างสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร บริการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าไอที บริการจัดงานอีเวนต์ ทั้งนี้เพื่อสร้างช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

Commart Thailand

Commart Thailand

Commart Thailand

Organizer of exhibitions

Organizer of exhibitions

งานอีเวนท์ งานจัดแสดงสินค้า และงานนิทรรศการงานอีเวนท์ งานจัดแสดงสินค้า และงานนิทรรศการ

ทีวี การถ่ายทอด และการผลิตวิดีโอ

ผ่านสื่อที่ผสมผสานทั้งวิดีโอและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสอดแทรกสาระการเรียนรู้ได้อย่างกลมกลืน

ทีวี การถ่ายทอด และการผลิตวิดีโอ
ทีวี การถ่ายทอด และการผลิตวิดีโอ
ทีวี การถ่ายทอด และการผลิตวิดีโอทีวี การถ่ายทอด และการผลิตวิดีโอ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

บริการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า ข้อมูลผู้บริโภค เราให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ และออกรายงานให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในทุก ๆ เรื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคได้ดีที่สุด โดยแบ่งบริการได้ด้งนี้

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

Advertising and PR Agency

เอเจนซีโฆษณา และประชาสัมพันธ์

บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือเออาร์ ที่ให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร โดยรวบรวมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแวดวงโฆษณา เอเจนซี ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด มาดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่โดดเด่นและตรงจุด เน้นการเข้าถึงแก่นความต้องการของลูกค้า (Core) เพื่อนำไปวางแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการให้ประสบความสำเร็จสูงสุด (Peak) มุ่งยกระดับภาพลักษณ์ให้แก่สินค้า บริการ และองค์กร เพื่อผลักดันให้ทุกธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ

Advertising and PR Agency

เอเจนซีโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เอเจนซีโฆษณา และประชาสัมพันธ์