ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

เปิดรับสมัครงาน - AR Group

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด หรือ "กลุ่มเออาร์" ขอเชิญผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะท้าทายองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจในการสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมไทย ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2018
No. Position Company Required Qualification View
1 Senior Web Developer (PHP) AR GROUP 1 Knowledge of CodeIgniter, PHP Frame Work, PHP MVC (CI) React Redux, MongoDB, JavaScript, JQuery, JSON,RESTFul API, Node.js, Express.js   view
2 PHP Developer AR GROUP 1 Experience in PHP Programming view
3 Audit Manager ARAD 1 5 years working experience in an account or audit Being a Certified Public Accountant (CPA) view
4 Sales Manager ARSoft 1 Experience in  hospitality software sales view
5 Senior .NET Developer ARSoft 2 .NET, C# skill At least 3 years experience in .NET C# view
6 Marketing Executive (Health Care Business) AR GROUP 1 Experienced 3-5 years in marketing field background of FMCG business (Health,Cosmetics,Nutrition)   view
7 Product Development (Health Care Business) AR GROUP 1 1-2 years experience in product development Cosmetic, Food Supplement Industry interested view
8 Research Manager AR Research 1 5 years experience in market research Oversee and manage team to conduct market research Manage and lead key market research project view
9 System Analyst ARSoft 2 Experience in System Analyst Understandings of SDLC view

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติโดยละเอียด, รูปถ่ายและหลักฐานทางการศึกษา มายัง
อีเมล์ : hr@ar.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์ : Click here

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0 2439 4600 ต่อ 1221, 1241 แฟกซ์: 0 2439 4616