ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Accounting Officer


บริษัท : AR GROUP


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ให้กับบริษัท
- ใช้โปรแกรมบัญชี ERP
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการทำบัญชี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office, MS. Word, MS. Excel
- มีภาวะการเรียนรู้งานดี มีไหวพริบ และมีทักษะการสื่อสารค่อนข้างดี


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now