เครื่องมือบริหารการตลาด และ ลูกค้าสัมพันธ์

ทางเลือกของนักการตลาดยุคใหม่ หากต้องคอยจัดการ Social Media หลายช่องทาง สับสนกับการจัดการเพจ ตอบลูกค้าไม่ทัน ARDI มีเครื่องมือช่วยนักการตลาดจัดการได้อย่างมืออาชีพ

การตลาดยุคใหม่ยึดผู้บริโภคเป็นหลัก ความคิดเห็นของลูกค้าบนออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกยุคใหม่ ด้วยเครื่องมือ Social Listening จะช่วยให้คุณอ่านฟีดแบคต่าง ๆ ดูความคิดเห็นและการเมนชันถึงเรา เพื่อนำมาปรับใช้และต่อยอดพัฒนาธุรกิจของเราได้

ในยุคดิจิทัลสิ่งที่ท้าทายไม่ใช่แค่การทำการตลาดเท่านั้น คุณอยากให้ลูกค้าค้นหาคุณแล้วพบธุรกิจของคุณหรือไม่? เราสามารถสร้างตัวตนบนออนไลน์ได้ง่าย ๆ ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป ช่วยให้คุณทำการตลาดออนไลน์ หรือขายของออนไลน์ได้ทันที


WEWYN : Website Builder

Wewyn (วีวิน) เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่คุณสามารถปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงเองได้ง่าย ๆ ด้วยการคลิก ลาก และวาง ไม่ว่าจะเริ่มจากศูนย์ หรือมีทักษะในการสร้างเว็บอยู่แล้วก็ตาม


TOSGUN : Social Listening/ Social Monitoring

ด้วยเครื่องมือรับฟังและติดตามลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening Tool) เพียงป้อนคำหลักหรือแฮชแท็ก TOSGUN จะรวบรวมโพสต์ที่ผู้คนกล่าวถึงบนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับคุณทุกวัน ช่วยให้คุณมีส่วนร่วม, ติดตามและรับฟังสิ่งที่ผู้คนพูดถึงธุรกิจของคุณ พร้อมทั้งค้นหาโอกาสในการขายใหม่ ๆ


ARMShare : Social Customer Relationship Management

ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสังคมออนไลน์ (Social CRM) ที่จะรวมบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์หลาย ๆ แพลตฟอร์มไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ของคุณจะได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วย ARMShare


บริการบริหารศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์

Aconnect เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Service, CRMS) ผ่านระบบ Multimedia Contact Center ที่ครบวงจร ทั้งการสื่อสารที่ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์, SMS, MMS, Web Chat, Social Media หรือโทรสารเป็นสื่อในการให้บริการ พร้อมระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ฐานข้อมูล การจัดทำรายงานที่รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจ และการตลาด

Call Center Service

bureau

บริการบริหารศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์บริการบริหารศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์

จัดหา และวางระบบ CRM ครบวงจร

Aconnect เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Service, CRMS) ผ่านระบบ Multimedia Contact Center ที่ครบวงจร ทั้งการสื่อสารที่ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์, SMS, MMS, Web Chat, Social Media หรือโทรสารเป็นสื่อในการให้บริการ พร้อมระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ฐานข้อมูล การจัดทำรายงานที่รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจ และการตลาด

Call Center Service

bureau

จัดหา และวางระบบ CRM ครบวงจรจัดหา และวางระบบ CRM ครบวงจร