ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : ASP.Net / C#.Net


บริษัท : BOL


จำนวน : 2


หน้าที่ความรับผิดชอบ

-


คุณสมบัติผู้สมัคร

• Male/Female/Thai nationality
• Bachelor's or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields
• At least 3 years’ experience in ASP.NET and C#
• Knowledge of Web application architecture and Web services is an advantage
• Knowledge of JavaScript, DHTML, DOM, JQuery, JSON, XML, LINQ, HTML5, MVC is an advantage
• Able to use Microsoft SQL server 2008, T-SQL , Design and Microsoft Visual studio 2010, Crystal report , Report viewer and Reporting services
• Eager to learn about new technologies
• Willing to contribute and work as a team
• Hard working, self-reliant, proactive and good attitude


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-657-3999 ต่อ 1200 – 1204


Apply Now