ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Accounting Supervisor


บริษัท : ARAC


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดทำบัญชี ปิดงบบัญชี ให้กับบริษัทลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ให้กับลูกค้า


คุณสมบัติผู้สมัคร

• ชาย/หญิง สัญชาติไทย
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
• มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและภาษีอากร อย่างน้อย 3 ปี
• หากมีประสบการณ์ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้านภาษีอากร และการบริหารบุคลากร
• สามารถติดต่อประสานงานลูกค้าได้ดี
• มีประสบการณ์ในการบริหารเป็นหัวหน้างาน และบริหารทีมงานฯ
• มีความละเอียดรอบคอบ, มีจิตบริการ (Service Mind) และทักษะการสื่อสารที่ดี
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Excel / Express ได้ดี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน, สื่อสาร และโต้ตอบได้ดี


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ, 1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now