คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

e-book หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้ จัดทำโดย ธปท.

e-book หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 โหลดได้ฟรีแล้ววันนี้ จัดทำโดย ธปท.

20-10-2017

            ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำ หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้ทำการรวบรวมธนบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ออกใช้หมุนเวียนและออกธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ มาทำเป็นหนังสือประกอบไปด้วยรายละเอียดของธนบัตร ทั้งวันที่ออกใช้, ลักษณะและขนาด, ธนบัตรด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมให้ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปได้ดาวน์โหลดในรูปแบบของ e-book และไฟล์ PDF ได้แล้ววันนี้ โดยในหนังสือเล่มมีการรวบรวมธนบัตรรัชกาล 9 ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ ธนบัตรหมุนเวียน และธนบัตรที่ระลึก สามารถดูตัวอย่างหนังสือได้ต่อไปนี้

ตัวอย่างธนบัตรหมุนเวียน

รูปแบบธนบัตรแบบเก้า มี 6 ชนิดราคา ได้แก่ 50 สตางค์, 1 บาท, 5 บาท, 10 บาท, 20 บาท, 100 บาท

 

 

 

 

ตัวอย่างธนบัตรที่ระลึก

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

 

ธนบัตรที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

 

            โดยสามารถเข้าไปรับชม หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ในรูปแบบ e-book ได้ที่ https://goo.gl/vNTAZx และดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ https://goo.gl/YtweAe ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจได้ชมและดาวน์โหลดฟรี ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บริการวางระบบงานและบัญชี,บริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี,บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร,บริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
accounting & tax advisory services,accounting consultation,
accounting system setup consultation,Financial accounting system setup
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้     

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back