คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

สวีเดนกับการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมปลอดเงินสด

สวีเดนกับการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมปลอดเงินสด

06-01-2017

   หลายท่านอาจเคยได้ข่าวเป็นระยะ ๆ ว่าสวีเดนกำลังจะเลิกใช้เงินสด ซึ่งกระแสข่าวดังกล่าวดูมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากชาวสวีเดนส่วนใหญ่มักไม่พกพาเงินสดและจะใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรเงินสด (เดบิต) หรือชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายด้วยวงเงินที่มีจำนวนมากหรือน้อย นอกจากนี้รถโดยสารสาธารณะส่วนใหญ่ ธนาคารหลายแห่ง หรือร้านค้าบางร้านในสวีเดนก็ปฏิเสธการให้บริการด้วยเงินสดด้วย จึงทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าสวีเดนจะยกเลิกการใช้เงินสดจริงหรือไม่ และนักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร

  แม้ว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ทางการสวีเดนได้ประกาศยกเลิกการใช้ธนบัตร 20 50 และ 1,000 โครนาสวีเดนรุ่นเก่า โดยได้พิมพ์ธนบัตรรุ่นใหม่มาแทน รวมทั้งได้พิมพ์ธนบัตร 200 โครนาสวีเดนขึ้นมาใช้ใหม่ด้วย และขณะนี้ก็ได้เริ่มพิมพ์ธนบัตร 100 และ 500 โครนาสวีเดน ขึ้นมาใช้แทนธนบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งจะมีการยกเลิกในเดือนมิถุนายน 2560 อย่างไรก็ตาม จำนวนธนบัตรและเหรียญที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสวีเดนได้ลดลงร้อยละ 40 เปรียบเทียบกับจำนวนธนบัตรที่พิมพ์ออกมาใช้ในปี 2551 และจากสถิติพบว่าชาวสวีเดนใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทัลมากถึงร้อยละ 80 ของการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยผู้ที่ประสงค์จะใช้จ่ายในรูปแบบดิจิทัลในสวีเดนมีทางเลือกที่หลากหลาย เช่น การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเงินสด (เดบิต) การใช้บัตรเติมเงิน และการใช้ application ต่าง ๆ ซึ่งการใช้จ่ายด้วยระบบดิจิทัลมีข้อดีหลายประการ เช่น ความรวดเร็วและสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยนอกจากนี้ ยังช่วยลดโอกาสในการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย การโจรกรรม และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

   เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 นาง Cecilla Skingsley ผู้บริหารระดับสูงธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางสวีเดนกำลังพิจารณาการออกสกลุเงิยโครนาสวีเดนดิจิทัล โดยกำลังศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เนื่องจากการขาดแม่แบบในการใช้สกลุเงินดิจิทัลจากธนาคารกลางอื่น ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการภายใน 2 ปี โดยธนาคารกลางสวีเดนจะเป็นธนาคารแห่งแรกในโลกที่สร้างนวัตกรรมทางการเงินที่สำคัญ หลังจากเมื่อค.ศ. 1660 สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่เริ่มการใช้ธนบัตร

    ในขณะเดียวกัน มีชาวสวีเดนบางกลุ่มที่ไม่ประสงค์หรือขาดความพร้อมที่จะใช้จ่ายด้วยระบบดิจิทัล เช่น ผู้สูงวัย ผู้พิการ หรือชาวต่างชาติที่เพิ่งย้ายมาพำนักอยู่ในสวีเดน โดยได้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าจะมีการใช้จ่ายด้วยเงินสดในสวีเดนต่อไป ซึ่งรัฐบาลสวีเดนก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชนชนทุกกลุ่ม และต้องการให้เปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงินในสวีเดนดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยที่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการใช้จ่ายแบบดิจิทัลจะเป็นเพียงการเพิ่มทางเลิกให้แก่ชาวสวีเดนเท่านั้น

      การเป็นสังคมปลอดเงินสดของสวีเดนอาจมีความเป็นไปได้เนื่องจากสวีเดนเป็นประเทศที่มีความล้ำหน้าทางด้านนวัตกรรม ซึ่งอาจเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้การใช้จ่ายแบบดิจิทัลมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น แต่กระบวนการดังกล่าวยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งและคงไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์สวีเดนหลายคนคาดว่าสังคมปลอดเงินสดในสวีเดนจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดปี ค.ศ. 2030 อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหากวันนั้นมาถึงจริงรัฐบาลสวีเดนจะมีทางออกที่ดีให้กับทุก ๆ ฝ่าย

      สำหรับท่านที่กำลังวางแผนจะเดินทางมาท่องเที่ยวสวีเดนในช่วงนี้ ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการเริ่มใช้เงินสกุลโครนาสวีเดนรุ่นใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อปี 2558 ที่เว็บไซต์ของธนาคารกลางสวีเดน www.riksbank.se ด้วย
ที่มา : http://www.mfa.go.th/
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back