คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ARG TIPS : 5 วิธีปลด external drive จาก MAC

ARG TIPS : 5 วิธีปลด external drive จาก MAC

03-02-2017


   1.Clicks ขวาที่ Desktop Icon

   2.ลากลงถังขยะ

   3.กด Eject ที่เมนู Sidebar ในหน้าต่าง

   4.เมนู File>Eject

   5.ปุ่ม Command+E


คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย : 
ศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที,ศูนย์รับรองความรู้ด้านไอที,ธุรกิจการบริการด้านไอที,บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านไอที,การฝึกอบรม และทดสอบการใช้โปรแกรม,ให้เช่าห้องฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ครบวงจร
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
IT professional certification center,IT training center,IT Professional Training Centers,MOS Olympic
-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

การวิจัย สร้างคุณค่าของลูกค้าระยะยาว เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่

14-03-2019
การวิจัย สร้างคุณค่าของลูกค้าระยะยาว เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่

ในฐานะผู้บริโภคเคยสังเกตไหมว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เราใช้อยู่ สร้างความสัมพันธ์อย่างไรก

Back