คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

Big Data & Market Research : ตัวช่วยจัดการข้อมูลในธุรกิจ

Big Data & Market Research : ตัวช่วยจัดการข้อมูลในธุรกิจ

28-05-2019

ปัจจุบันมีคนใช้ Data และพูดถึง Big Data กันมากขึ้น

นั่นจึงทำให้การวิจัยตลาดเปลี่ยนแปลงไป

ส่งผลให้นักวิจัยตลาดต้องตามหาจุดสมดุลระหว่าง

 

 

 

Big Data & Market Research

 

 

 

       บิ๊กดาต้า (Big Data) หรือข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นคำหรือวลีได้กลายเป็นจุดสนใจของการสนทนา ใน Google มีผู้คนค้นหา “Big Data” มากกว่าล้านครั้งต่อวัน นั่นทำให้เราไม่สงสัยเลยว่าบิ๊กดาต้ากำลังได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าคำนี้จะมีการพูดถึงมานานแล้วก็ตาม

 

 

        เมื่อการจัดเก็บดิจิทัลถูกสร้างขึ้น ปริมาณข้อมูลที่พัฒนาไปตามกาลเวลาก็ต้องมีพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีขึ้น เนื่องจากวิวัฒนาการใหม่ ๆ ทำให้เราเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ

 

 

 

บริษัทต่าง ๆ ได้นำ Big Data เข้ามาผลักดัน

 เพิ่มความสามารถด้านการวิจัยตลาดให้กับธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

        โดยในปัจจุบัน Big Data กับ Market Research กำลังถูกผลักดันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และพึ่งพาอาศัยกันได้ ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ คนถึงบอกว่าข้อมูลขนาดใหญ่จะนำไปสู่การวิจัยตลาดในที่สุด แม้ว่าจะเป็นคำที่แตกต่าง แต่ไม่ได้หมายความว่า 2 คำนี้จะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

 

        ความแตกต่างของสองคำนี้เป็นความต่างที่ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพราะบิ๊กดาต้า ก็คือข้อมูลขนาดใหญ่ ใหญ่จริง ๆ ซึ่งมันค่อนข้างน่ากลัวที่ข้อมูลขนาดใหญ่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ โครงสร้างของมันเป็นโครงสร้างที่ไม่มีโครงสร้าง แต่มีความซับซ้อนมากที่เป็นผลมาจากอินเทอร์เน็ตที่พร้อมขยายตัวได้เรื่อย ๆ

 

 

Big Data

 

       

          บิ๊กดาต้าที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผ่านการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งถูกรวบรวมได้ง่ายที่สุด อาทิเช่น สิ่งที่แบ่งปันหรือสิ่งที่เราพูดถึงบนโซเชียลมีเดีย และแม้แต่สิ่งที่เราคลิกในอีเมล เป็นต้น จะถูกเก็บรวบรวมข้อมูลไว้หมดแล้ว

 

 

 

Market Research

 

       

           ส่วนการศึกษาวิจัยตลาด คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากโดยใช้หลายวิธีด้วยกัน หรือขนาดตัวอย่างขนาดใหญ่ที่มีขนาดไม่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับ Big Data การวิจัยตลาดเป็นข้อมูลเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการของจิต กระบวนการความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์

 

        โดยส่วนใหญ่วิจัยตลาดจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ อารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมที่ค่อนข้างยากกว่าการใช้ Big Data

        ดังนั้นเราจึงเห็นการวิจัยตลาด นำ Big Data มาใช้ด้วย เนื่องจากบิ๊กดาต้าเป็นค่าที่สำคัญสำหรับนักการตลาดเช่นกัน จากข้อมูลเพียงด้านเดียวแบบเดิม เปลี่ยนเป็น Smart Data ซึ่งช่วยให้นักการตลาดตอบข้อสงสัยหรือคำถามที่นักการตลาดต้องเผชิญได้

 

 

    

 

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back