คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

วิจัยตลาด คืออะไร? ทำไมถึงทำให้ธุรกิจต้องทำวิจัยตลาด

วิจัยตลาด คืออะไร? ทำไมถึงทำให้ธุรกิจต้องทำวิจัยตลาด

12-11-2018

             ในแวดวงธุรกิจ วิจัยตลาดเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อทำให้ธุรกิจทราบว่า “ผู้บริโภคต้องการอะไร” , “ความต้องการของอุตสาหกรรมคืออะไร” , “ใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ของเรา” และ “ใครพูดถึงธุรกิจของเราบ้าง”

             การวิจัยตลาด เป็นวิธีที่สามารถตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพของอุตสาหกรรมได้ แต่การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่เราจะสามารถวางใจได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นนักวิจัยตลาดอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนในการเก็บข้อมูล และสำรวจข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

             วิจัยตลาด (Market research) เป็นกระบวนการในการตรวจสอบผู้ซื้อ ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อเหล่านี้ต้องการคืออะไร และสถานที่ที่พวกเขามักซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการคือที่ไหน ซึ่งการมีส่วนร่วม และการเก็บข้อมูลกับคนที่ถูกต้อง ทำให้ธุรกิจสามารถใช้งานวิจัยนี้ เพื่อวางตำแหน่งตัวเองในตลาด และทำนายว่าตลาดใดจะไปได้ดีในอนาคต

             เพื่อให้คุณได้ทราบข้อมูลเชิงลึกในการวิจัยตลาดมากยิ่งขึ้น คุณต้องพิจารณาว่าคุณจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาที่คุณดำเนินการ และสิ่งที่คุณพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของสาธารณชน และสำรวจตลาดว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดนั้น ๆ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณจะเกี่ยวข้องกับข้อมูล และการค้นหาแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมจากสาธารณะเช่นกัน

             จากที่กล่าวไปข้างต้น ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลาย ๆ ธุรกิจถึงทำวิจัยตลาดทุก ๆ ปี เพราะวิจัยตลาดสามารถทำให้พวกเขารับรู้สิ่งที่ผู้โภคต้องการ หรือความคิดเห็นของลูกค้า ที่จะนำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการในอนาคตให้ดีขึ้นได้

 

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back