คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ระบบ Call Center ยุคใหม่

ระบบ Call Center ยุคใหม่

01-10-2018

   ระบบ Call Center ยุคใหม่
                ระบบ Center ยุคใหม่นั้นเป็นการผสมผสาน  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูลเข้ามาทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เราขายโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้าในขั้นตอนของการขายโทรศัพท์ จะมีการบันทึกข้อมูลของลูกค้าลงในฐานข้อมูล และเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อลูกค้ามีคำถาม และโทรเข้ามาที่บริษัท โดยใช้หมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ระบบ Call Center ยุคใหม่จะไปดึงข้อมูลลูกค้าโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ มาแสดงให้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์
รับทราบแต่ในกรณีที่เลขหมายที่โทรเข้ามาไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบทางเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ก็สามารถใช้
ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขประจำตัวประชาชน หรืออีเมลล์ในการค้นหาข้อมูลลูกค้าได้

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
การวิจัยตลาด ลูกค้าสัมพันธ์,วางระบบ CRM ครบวงจร,ศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์,
บริการวางระบบ CA ครบวงจร,ระบบ Call Center,ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์,คอลเซ็นเตอร์
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
CRM total solution,contact center outsourcing,market research & CRM,
Inbound,Outbound,call center
 -------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back