คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

Employee Engagement : ที่ให้มากกว่าการสร้างความผูกพันกับพนักงาน

Employee Engagement : ที่ให้มากกว่าการสร้างความผูกพันกับพนักงาน

04-07-2019

 ผลวิจัยกล่าวว่า “การมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือความผูกพันของพนักงานบ่งบอกว่า พนักงานในบริษัทมีความสุข” 

      พนักงานที่มีส่วนร่วมนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริง สามารถเพิ่มผลผลิต ผลกำไร และนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้น

 

      ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นหนึ่งในตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรในปี 2019 เนื่องจากความมุ่งมั่นของพนักงานที่มีบทบาทต่อองค์กร พนักงานที่รู้สึกว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค พวกเขาจะตระหนักถึงวิธีการทำงานของพวกเขาที่จะช่วยผลักดันให้พวกเขาเติบโต อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะช่วยผลักดันพนักงานให้เติบโตและมีความผูกพันต่อองค์กรได้ ก็คือตัวองค์กรเอง 

 

      แล้วองค์กรจะทำอย่างไร? เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ร่วมถึงสร้างความผูกพันกับพนักงาน ก็คงไม่มีผู้บริหารหรือหัวหน้าเดินไปหาพนักงานของตัวเองแล้วถามว่า ‘เธอรู้สึกอย่างไรกับองค์กร’ เพราะคำตอบที่ได้ก็จะได้แบบเลี่ยง ๆ แท้จริงแล้วพนักงานคิดอย่างไรก็คงไม่มีใครรู้ ดังนั้นทางเดียวที่องค์กรใช้กันมาตลอดคือ การสำรวจความพึงพอใจ หรือการสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน

 

      เหตุผลหลักในการออกแบบสำรวจความพึงพอใจ หรือความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) เป็นเหมือนการวัดการมีส่วนร่วมภายในที่ขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถประเมินว่าพนักงานของคุณมีส่วนร่วมกับงานมากน้อยเพียงใด แม้ว่าการสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานจะไม่ได้มีการประเมินการมีส่วนร่วมของพนักงาน แต่จะประเมินโดยใช้คำถามทั่วไป อย่างเช่น ความก้าวหน้าในการทำงาน, ความพึงพอใจต่อเงินเดือนที่ได้รับ, ผลประโยชน์, บทบาทในการทำงาน, การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

       เมื่อทำการสำรวจความพึงพอใจ หรือความผูกพันของพนักงานแล้ว (Employee Engagement Survey) องค์กรควรนำผลสรุปที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และฟังเสียงพนักงานของตนเอง ซึ่งจะทำให้พนักงานตระหนักว่าพวกเขามีส่วนร่วมในองค์กรและความคิดเห็นของพวกเขาไม่เคยถูกมองข้าม

    

      หลังจากทำการประเมินว่าพนักงานมีส่วนร่วมและมีความผูกพันอย่างไรกับองค์กร เราจะได้ข้อมูลที่สามารถนำไปวางแผน, ระบุจุดเเข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมในองค์กร

   

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back