คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

รู้หรือไม่? หลังจากจดโดเมน ใครเป็นคนดูแลโดเมนให้เรา

รู้หรือไม่? หลังจากจดโดเมน ใครเป็นคนดูแลโดเมนให้เรา

14-01-2019

         ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ หรือข้อมูลทั่วไป (Demographic Information) มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายในการวิจัยตลาด เนื่องจากข้อมูลประเภทนี้จะสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ตามตัวแปร เช่น อายุ, เพศ, เชื้อชาติ, การศึกษา, อาชีพ หรือรายได้ เป็นต้น นั่นจึงทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาระบุความแตกต่างกันของลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เราปรับการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของลูกค้าเหล่านี้

          ข้อมูลประชากรศาสตร์มักถูกใช้บ่อย ๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการตลาดธุรกิจ เพื่อกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าและประเมินพฤติกรรมของพวกเขา การแบ่งกลุ่มประชากรจะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดขนาดของตลาดได้ และยังเป็นตัวช่วยในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรานั้นถูกกำหนดเป้าหมายไปยังผู้บริโภคที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มคน ทั้งช่วงอายุ หรือเพศ จะมีรูปแบบการซื้อและลักษณะที่แตกต่างกันไป

          ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวไปการทำวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และค้นพบโอกาสในการเติบโต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะยังช่วยคุณเจาะลึกทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เช่นกัน ส่งผลให้คุณประหยัดเวลาความพยายามและค่าใช้จ่ายในการทำแบบสำรวจเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง

วิธีการใช้ข้อมูลเชิงประชากร

          บริษัทส่วนใหญ่ทำการวิจัยเชิงประชากรศาสตร์ เพื่อกำหนดวิธีทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้ดีที่สุด มันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะรู้ถึงความชอบหรือความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่อาจมาในอนาคต ดังนั้นแนวโน้มทางประชากรก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากขนาดของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมือง ข้อมูลนี้ช่วยให้บริษัทตัดสินใจว่าจะจัดสรรเงินทุนจำนวนเท่าใดให้แก่การผลิตและการโฆษณา

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back