ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

เปิดรับสมัครงาน - AR Group

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด หรือ "กลุ่มเออาร์" ขอเชิญผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะท้าทายองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจในการสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมไทย ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2019
No. Position Company Required Qualification View
1 Business Analyst ARSoft 1 experience in business analyst   view
2 General Manager (Research Business) AR GROUP 1 experience in marketing, consumer or industrial research view
3 Legal Manager AR GROUP 1 5 years of experience in Corporate Legal Excellent command of written and spoken English view
4 Accounting Supervisor ARAC 1 มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี ภาษีอากร ปิดงบการเงิน อย่างน้อย 3 ปี บริหารทีมได้ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี   view
5 Research Manager AR Research 1 5 years experience in market research Oversee and manage team to conduct market research Manage and lead key market research project view
6 Senior Web Developer (PHP) AR GROUP 1 Knowledge of CodeIgniter, PHP Frame Work, PHP MVC (CI) React Redux, MongoDB, JavaScript, JQuery, JSON,RESTFul API, Node.js, Express.js   view
7 Mobile Developer ARSoft 2 ประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนา Mobile Application สามารถเขียนโปรแกรม Objective-C ด้วย XCODE ได้ view
8 Web Designer AR GROUP 1 Experience in Web Design Design website and template view
9 System Analyst ARSoft 2 Experience in System Analyst Understandings of SDLC view

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติโดยละเอียด, รูปถ่ายและหลักฐานทางการศึกษา มายัง
อีเมล์ : hr@ar.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์ : Click here

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0 2439 4600 ต่อ 1221, 1241 แฟกซ์: 0 2439 4616