ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : System Analyst


บริษัท : ARSoft


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น SRS (Software Requirement Specification), Screen Mock Up ฯลฯ
• ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับกับความต้องการระบบ ของลูกค้า และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ERD (Entity Relationship Diagram), Database Script สำหรับ Create, alter, insert, update ฯลฯ
• จัดทำ Program Specification เพื่อส่งงานให้กับทีม Develop (Programmer) ทำการเขียนโปรแกรมตามที่ต้องการได้
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ flow การทำงานของระบบ เช่น System Flow, Page Flow, Data Flow Diagram ฯลฯ
• จัดทำการทดสอบระบบในส่วนของการทำ Unit Test, Integration Test ตลอดจนถึงประสานงานกับทีม Tester/ลูกค้า ในการทำ Test ในระดับต่างๆ เช่น SIT, UAT เป็นต้น
• Support User ในการใช้งาน Application


คุณสมบัติผู้สมัคร

• วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน System Analyst 2 - 5 ปี
 


ติดต่อ

สนใจส่ง resume มาที่ hr@ar.co.th หรือ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0 2439 4600 ต่อ 1221 คุณพรเพ็ญ,1241 คุณนิสารัตน์


Apply Now