ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

เปิดรับสมัครงาน - AR Group

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด หรือ "กลุ่มเออาร์" ขอเชิญผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะท้าทายองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจในการสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมไทย ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2020
No. Position Company Required Qualification View
1 System Analyst AR GROUP 1 Experience in web programming, system analysis and design Detail
2 Senior Web Developer/ Web Developer AR GROUP 2 Experience in developing applications, C#.Net , Web API, NodeJs, JavaScript.    Detail
3 นักข่าว สายเศรษฐกิจ,เทคโนโลยี ARIP 1 ประสบการณ์ในการเขียนข่าววิเคราะห์ข่าว อย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ในการเขียนข่าว สายเศรษฐกิจ, เทคโนโลยี จะพิจารณาเป็นพิเศษ Detail
4 พนักงานขับรถผู้บริหาร (ถ.กาญจนา พระราม2) ARIP 1 ขับรถผู้บริหาร และดูแลรักษารถผู้บริหาร ถ.กาญจนา พระราม 2   Detail
5 Legal Manager AR GROUP 1 5 years of experience in Corporate Legal Excellent command of written and spoken English Detail
6 Senior Web Developer (PHP) AR GROUP 1 Knowledge of CodeIgniter, PHP Frame Work, PHP MVC (CI) React Redux, MongoDB, JavaScript, JQuery, JSON,RESTFul API, Node.js, Express.js   Detail
7 Shift Engineer ANET 1 Maintaining computer, Network & Server Window Server Family, (UNIX or LINUX) Able to work in shifts Detail
8 System Engineer ANET 1 Maintaining computer, Network & Server Operating System Windows and Unix/Linux environment Presale & After sale support Detail
9 System Engineer ARSoft 1 Experience in the maintenance of computer systems, Network & Server Detail

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติโดยละเอียด, รูปถ่ายและหลักฐานทางการศึกษา มายัง
อีเมล์ : hr@ar.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์ : Click here

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0 2439 4600 ต่อ 1221, 1241 แฟกซ์: 0 2439 4616