News & Events

Back

สรุปค่าไฟฟ้าต้องจ่ายเดือนไหน และส่วนลดค่าไฟฟ้าเริ่มเดือนใด

11-05-2020 First Section / สังคม -

สรุปค่าไฟฟ้าต้องจ่ายเดือนไหน และส่วนลดค่าไฟฟ้าเริ่มเดือนใด

 

       หลังจากในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้ใช้สื่อออนไลน์มากมายได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่า “ค่าไฟที่ต้องจ่ายในเดือนเมษายนนั้นสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น” ในขณะที่บางคนไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแต่ก็ยังต้องจ่ายค่าไฟ ด้วยเหตุการณ์นี้จึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเกี่ยวค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น ประจวบเหมาะกับในช่วงเมษายนรัฐบาลเริ่มมาตรการล็อคดาวน์สกัดเชื้อไวรัสโควิดเป็นครั้งแรกหลังจากใช้ยาแรงคุมเข้มนับตั้งแต่ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 26 มี.ค. รวมเวลาทั้งหมด 1 เดือน นั่นทำให้ประชาชนต้องอยู่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19

       ดังนั้นทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน, ที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมผู้ใช้ไฟ 22 ล้านราย แบ่งเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 18.5 ล้านราย และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 3.5 ล้านราย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคมนี้

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

 • สามารถนำใบแจ้งชำระค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลด ไปชำระได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 • กรณีชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว โดยยังไม่ได้รับส่วนลด MEA จะคืนให้ด้วยการหักลดค่าไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

รายละเอียดใบแจ้งค่าไฟฟ้านครหลวง ที่ต้องทราบ

 1. ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า อยู่ด้านขวาของใบแจ้งค่าไฟฟ้า เขียนว่า “ประเภท (Type) จะมีระบุไว้ให้คุณทราบว่าคุณเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใด
 2. จำนวนหน่วย เพื่อตรวจสอบจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือน เพื่อนำไปเทียบกับหน่วยเดือนฐาน จะอยู่ในตารางแถวล่างสุด เขียนว่า “จำนวนหน่วย (kWh)”
 3. วันที่จดเลขอ่าน วันที่ใช้อ้างอิงเดือนฐานและเดือนที่ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า จะอยู่แถวล่างช่องแรกสุดของตาราง เขียนว่า “วันที่จดเลขอ่าน (Mater Reading Date)

หน่วยเดือนฐาน คืออะไร?

หน่วยเดือนฐาน คือฐานในการอ้างอิง ซึ่งเป็นเดือนที่จะยึดนำมาคำนวนค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย โดยเดือนฐานที่นำมาเปรียบเทียบครั้งนี้คือหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ เป็นหน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563

หน่วยเดือนมีนาคม - พฤษภาคมดูอย่างไร

 1. หน่วยเดือนมีนาคม คือ หน่วยในใบแจ้งยอดที่มีการวันที่จดเลขอ่าน ในช่วงวันที่ 14 มีนาคม-13 เมษายน 2563
 2. หน่วยเดือนเมษายน คือ หน่วยในใบแจ้งยอดที่มีการวันที่จดเลขอ่าน ในช่วงวันที่ 14 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563
 3. หน่วยเดือนพฤษภาคม คือ หน่วยในใบแจ้งยอดที่มีการวันที่จดเลขอ่าน ในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2563

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอย่างไรบ้าง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3
 • ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน หรือใช้น้อยกว่าหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ จะคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยที่ใช้จริง
 • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย ในที่นี่หมายถึงหน่วยเกินจากเดือนฐาน แต่ไม่เกิน 800 หน่วยจะคิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนฐานนั้นเอง

          ตัวอย่าง : 
         เดือนมีนาคมใช้ไฟฟ้า            500 หน่วย
         หน่วยเดือนฐานใช้ไฟฟ้า         260 หน่วย 
         การคิดค่าไฟฟ้าของเดือนมีนาคมจะเก็บเท่ากับหน่วยเดือนฐานหรือเท่ากับว่าคุณเสียค่าไฟฟ้า 260 หน่วยนั่นเอง

 • ใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย จะคิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน + 50% ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน

           ตัวอย่าง : 
          เดือนมีนาคมใช้ไฟฟ้า                    1,800    หน่วย 
          เดือนฐานใช้ไฟฟ้า                        1,300    หน่วย 
          ที่เกินจากเดือนฐาน                         500    หน่วย
          50% ที่เกินจากเดือนฐาน                 250    หน่วย    

          ***เท่ากับว่าหน่วยไฟฟ้าที่ต้องนำไปคำนวนของเดือนมีนาคมคือ 1,300 + 250 = 1,550 หน่วย  

 • ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป จะคิดค่าไฟเท่ากับหน่วยเดือนฐาน + 70% ของจำนวนหน่วยเงินฐาน

          ตัวอย่าง : 
         เดือนมีนาคมใช้ไฟฟ้า               4,200    หน่วย
        เดือนฐานใช้ไฟฟ้า                    3,500        หน่วย
        เกินจากเดือนฐาน                        700    หน่วย
        70% ที่เกินจากเดือนฐาน              490    หน่วย
       ***เท่ากับว่าหน่วยไฟฟ้าที่ต้องนำไปคำนวนของเดือนมีนาคมคือ 3,500 + 490 = 3,990 หน่วย

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

 • สามารถนำใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้าเดิม ไปชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 • หากชำระค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 ไปแล้ว ทาง กฟภ.จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้า โดยหักคืนเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดใบแจ้งค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ต้องทราบ

 1. เดือนของใบแจ้งยอด จะอยู่ช่องสุดท้ายแถวบนของตาราง จะเขียนว่า “ประจำเดือน (Bill Period) ซึ่งจะระบุเดือนของใบแจ้งยอดเป็น “02/2563” หมายถึงใบแจ้งยอดของเดือนกุมภาพันธ์
 2. ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า จะอยู่ช่องที่ 3 แถวล่างของตาราง จะระบุประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นตัวเลขดังนี้
 • ขึ้นต้นด้วย “111” ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน
 • ขึ้นต้นด้วย “112” และ “12” ใช้หน่วยไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอย่างไรบ้าง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 1. น้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน จ่ายเท่าหน่วยตามการใช้จริง
 2. ไม่เกิน 800 หน่วย จ่ายเท่าหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 3. เกิน 800 หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย จ่ายเท่าหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ + 50% ของหน่วยส่วนเกินจากเดือนกุมภาพันธ์
 4. เกิน 3,000 หน่วย จ่ายเท่าหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ + 70% ของหน่วยส่วนเกินจากเดือนกุมภาพันธ์
 5. สำหรับรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 3%

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back