News & Events

Back

Snapchat อัปเดตฟิลเตอร์ใหม่ ทำให้ภาพถ่ายของคุณเป็นภาพเหนือความจริง

10-10-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

Snapchat อัปเดตฟิลเตอร์ใหม่ ทำให้ภาพถ่ายของคุณเป็นภาพเหนือความจริง

            Snapchat กำลังทยอยปล่อยฟิลเตอร์ใหม่ โดยล่าสุดแอปพลิเคชันจะสามารถค้นหาท้องฟ้าในรูปภาพของคุณ ซึ่งเรียกว่า ' Sky filters' โดยนแอปพลิเคชันจะให้คุณเลือกสลับท้องฟ้าจริงในรูปภาพออกและใส่ฟิลเตอร์ใหม่ที่จะสร้างความแตกต่างจากท้องฟ้าแบบเดิม ประกอบด้วย Starry night, Sunset, One with a brewing storm หรือ Sky with rainbows ซึ่งตัวเลือกฟิลเตอร์เหล่านี้จะหมุนไปเรื่อย ๆ ในทุกวัน

            สำหรับผู้ที่ใช้งาน Snapchat จะสามารถใช้งานภาพจำลองเสมือนจริงได้มากขึ้น หลังจากคำแนะนำจาก Snapchat ปีก่อนหน้านี้ ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถวางวัตถุ 3 มิติภายในภาพถ่ายจากกล้องของผู้ใช้งานได้และเดือนนี้ Snapchat ก็ได้เพิ่ม 3D Bitmoji ซึ่งจะทำให้เราเห็นคุณสมบัติ AR ขั้นสูงมากขึ้น

 

 

Source : engadget

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back