News & Events

Back

คอลเซ็นเตอร์ใส่ใจเรียนรู้คน Gen Z พัฒนาการบริการด้วยมุมมองใหม่ ๆ

21-12-2018 การตลาด/สังคม -

คอลเซ็นเตอร์ใส่ใจเรียนรู้คน Gen Z พัฒนาการบริการด้วยมุมมองใหม่ ๆ

          หลาย ๆ คนมักคิดว่า โอกาสที่จะทำให้งานมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้น ก็เมื่อมีคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับคนรุ่น Millennials และกำลังจะเกิดขึ้นกับคนในรุ่น Generation Z ต่อไป ความคิดเหล่านี้มักเกิดขึ้นก่อนที่คนรุ่นใหม่จะได้แสดงศักยภาพในที่ทำงานเสียอีก แต่ ACONNECT เราตระหนักถึงความสามารถของคนเหล่านี้ เพราะเราเชื่อว่าคนในรุ่น Gen Z จะมาพร้อมกับความคิดใหม่ ๆ และเทคโนโลยีมากมายที่สามารถพัฒนาการบริการลูกค้าในคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หรือคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center) ได้

          ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากร Gen Z มากกว่า 18% ซึ่งเป็นกำลังแรงงานที่จะเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมงานในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นการเรียนรู้กลุ่มคน Gen Z จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดี สำหรับตัวคอลเซ็นเตอร์เอง

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคน Gen Z

          คน Gen Z มีความทะเยอทะยานสูง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ประกอบการ หรือพนักงานก็ตาม ยกตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจใหม่ ๆ เช่น Grab, Uber หรือ Airbnb เป็นต้น คนใน Gen Z จะมีกลยุทธ์ในการลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากร เพื่อสร้างรายได้ เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความพยายามในการทำงานบนออนไลน์ เช่นการขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม หรือการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นควรให้โอกาสกับ Gen Z ในการเป็นเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ เพื่อทำให้บริการคอลเซ็นเตอร์ของเราสามารถเติบโตไปได้ไกล

สิ่งที่คน Gen Z สามารถช่วยคอลเซ็นเตอร์ได้ดี

          Gen Z เป็นกลุ่มคนที่สามารถใช้เครื่องมือที่อยู่ในมือของพวกเขาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งแพลตฟอร์มแชท และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่พนักงานรุ่นเก่าอาจกำลังต่อสู้ด้วย ซึ่งความสามารถเหล่านี้ของคน Gen Z สามารถช่วยให้งานคอลเซ็นเตอร์ และคอนแทคเซ็นเตอร์มีความหลากหลายขึ้น เพราะเราไม่ได้มุ่งให้บริการข้อมูลกับลูกค้าเพียงการโทรอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีการให้บริการที่ครอบคลุมไปถึงช่องทางอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

          นอกจากนี้คน Gen Z ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นบุคลที่สามารถจัดลำดับความสำคัญของวัฒนธรรมการทำงานได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทีมคอลเซ็นเตอร์ ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น พวกเขาจึงสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และสามารถเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาจากมุมมองใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back