News & Events

Back

Amazon กำลังวางแผนมีบริการแปลภาษา เพื่อแข่งขันกับ Google

31-07-2017 IT news -

Amazon กำลังวางแผนมีบริการแปลภาษา เพื่อแข่งขันกับ Google

     เมื่อไม่นานมานี้ สำนักข่าว CNBC รายงานว่า Amazon กำลังวางแผนที่จะแข่งขันกับ Google ด้วยบริการแปลภาษา เพราะ Amazon มีเทคโนโลยีการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัท เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในหลายภาษา เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทกำลังเตรียมที่จะเผยแพร่ผ่านทาง Amazon Web Services (AWS) ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของอีคอมเมิร์ซ ขับเคลื่อนเว็บไซต์สำหรับบริษัท เช่น Netflix และ Comcast ได้ให้บริการแปลภาษาที่ลูกค้าสามารถใช้งาน เพื่อสร้างเว็บไซต์ และแอพพลิเคชันได้หลายภาษา  
     ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา AWS ได้เปิดตัวบริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มีเครื่องมือสำหรับการจดจำวัตถุในภาพ และเปลี่ยนข้อความเป็นคำพูด โดยบริการแปลภาษาจะพอดีกับการผลักดันเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งอาจช่วยให้ AWS กระจายรายได้ห่างจากแหล่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ และแหล่งเก็บข้อมูลที่บริษัท อื่น ๆ 
 

สามารถเรียนรู้ Amazon Web Services เพิ่มเติมได้ที่ : https://aws.amazon.com/

อ้างอิง : CNET

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back