News & Events

Back

คนไทยเลิกโทร ฮิตใช้งานดาต้าบนมือถือแทน

06-08-2018 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

คนไทยเลิกโทร ฮิตใช้งานดาต้าบนมือถือแทน

            จากการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้งานมือถือของคนไทย โดยสำนักงาน กสทช. เผยให้เห็นว่า คนไทยมีพฤติกรรมการ ใช้งานมือถือแบบโทรลดลงจากปี 2560 ถึง 13% และหันมาใช้งานดาต้าผ่านอินเทอร์เน็ตกันเพิ่มขึ้นถึง 16.95%

            นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงการใช้งานมือถือของคนไทยว่า “ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 มีปริมาณการโทรอยู่ที่ 8,900 ล้านนาที ในขณะที่ไตรมาสแรกของปี 2561 คนไทยใช้มือถือในการโทรน้อยลง โดยมีปริมาณการโทรอยู่ที่ 7,700 ล้านนาที ซึ่งเมื่อดูข้อมูลปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 พบว่าเพิ่มจาก 1,033,022 เทราไบต์ ไปเป็น 1,208,046 เทราไบต์ ทำให้เราเห็นว่าคนไทยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์จากที่ใช้การโทรผ่านเสียงเป็นการโทรบนแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น อาทิเช่น Line, Facebook Messenger, WhatsApp  เป็นต้น

            การเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจของ กสทช. ยังแสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 0.67 เมกะไบต์ต่อวินาทีไปจนถึง 1.01 เมกะไบต์ต่อวินาที ส่วนวิดีโอคอลจะใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 2.72 เมกะไบต์ต่อวินาทีไปจนถึง 40.52 เมกะไบต์ต่อวินาที จากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นแนวโน้มการใช้งานดาต้าผ่านโทรศัพท์มือถือจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นการติดต่อที่สะดวกและง่ายกว่าการโทรที่ต้องเสียเงินเพิ่ม แต่การโทรบนแอปพลิเคชันเป็นการโทรฟรีที่ใช้เพียงอินเทอร์เน็ตเท่านั้น อีกทั้งการโทรผ่านแอปพลิเคชันยังสามารถวิดีโอคอลหากันได้ฟรีอีกด้วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, ไทยรัฐออนไลน์

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back