News & Events

Back

YouTube ยืนยันว่า YouTube Red และ Google Play Music จะรวมกันเพื่อสร้างบริการรูปแบบใหม่

23-08-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

YouTube ยืนยันว่า YouTube Red และ Google Play Music จะรวมกันเพื่อสร้างบริการรูปแบบใหม่

  YouTube ยืนยันว่าบริษัทกำลังวางแผนที่จะผสานบริการระหว่าง Google Play Music กับ YouTube Red เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่ให้กับผู้ใช้งาน

    Lyor Cohen ผู้บริหารเว้บไซต์ Youtube กล่าวว่า ‘ บริษัทจำเป็นต้องผสานทั้งสองบริการ เพื่อช่วยให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสมาชิกใหม่ ‘ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการรวมกันระหว่าง YouTube Red และ Google Play Music ซึ่งขณะนี้ความพยายามในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันของ Youtube Music มีความซับซ้อน การที่มี YouTube Red จะนำโฆษณาออกจากวิดีโอและช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอแบบออฟไลน์ได้ นอกจากนี้ยังทำให้คุณสามารถเข้าถึง Google Play Music ได้ฟรีอีกด้วย แต่ YouTube Music ก็ยังให้ทุกคนสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม แต่จะดียิ่งขึ้นหากคุณลงชื่อสมัครใช้ YouTube Red  

maxresdefault  play_music_triangle_logo

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บริการจดทะเบียน SSL,บริการจดโดเมนและ Colocation,
บริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต,บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต,
ระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บ,ให้คำปรึกษาและวางระบบ CA
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ : 
CA solution provider,SSL certificate registration,certification authority solution provider,
domain name registration & colocation,internet connection service,
internet related services,web conferencing solution,Certificate Authority (CA) Total Solution
-------------------------------------
AR GROUP : 
ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back