News & Events

Back

บริการ Call Center แบบ Inbound คืออะไร?

12-07-2018 การตลาด/สังคม -

บริการ Call Center แบบ Inbound คืออะไร?

            เรามักจะคุ้นเคยกับศูนย์บริการรับสายขาเข้า หรือ Inbound กันเป็นเรื่องปกติ โดยจะให้การสนับสนุนลูกค้า สำหรับการจัดการกับปริมาณสายขาเข้าของลูกค้า ซึ่งสายขาเข้าเหล่านี้จะแสดงผลเป็นคำขอให้ตอบกลับทางโทรศัพท์ สำหรับข้อสงสัยหรือปัญหาที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์หรือต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค ทั้งก่อนและหลังการขาย

            โดยในปัจจุบัน ACONNECT หนึ่งในบริษัทในเครือของเออาร์กรุ๊ป ได้แบ่งแยกบริการออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกันได้แก่ Inbound และ Outbound เพื่อมุ่งให้บริการตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงส่งเสริมการสื่อสารที่ดีกับผู้ใช้ปลายทาง พร้อมกับตัวแทนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ขาเข้า (Call Center Inbound) ที่มีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Aconnect : Call Center Inbound

  • รองรับการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบรับสายเรียกเข้า
  • มีการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
  • มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  • รองรับการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือ Helpdesk
  • ช่วยให้ธุรกิจสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
  • บริการรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือ Order Taking

          ศูนย์บริการรับสายขาเข้าของเรา ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างความพึงพอใจที่เป็นผลบวกให้กับธุรกิจ โดยการกำหนดกลุยุทธ์ร่วมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไปพร้อม ๆ กับผู้เชี่ยวชาญศูนย์บริการข้อมูลที่มีประสบการณ์มากมายในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาจากการรับสายขาเข้าต่าง ๆ ซึ่งบริการของเราสามารถช่วยคุณหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่

การสร้าง Brand Equity : ศูนย์บริการข้อมูลขาเข้า (Call Center Inbound) ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจในความคิดของลูกค้าได้ ด้วยการให้การสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพและช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในบริการของคุณ

สร้างโอกาสในการขายที่สูงขึ้น : สามารถกระตุ้นความสนใจของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้ เนื่องจากเราได้พัฒนาระบบการขาย และรับคำสั่งซื้อโดยส่งข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์ได้ ทั้ง Facebook, Twitter และอื่น ๆ

ส่งเสริมฐานลูกค้าที่เข้มแข็ง : บริการของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณด้วยการตอบคำถามและแนะนำบริการหรือข้อมูลที่ถูกต้อง

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back