คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

รู้ไหม!! Web Application (เว็บแอปพลิเคชั่น) คืออะไร?

รู้ไหม!! Web Application (เว็บแอปพลิเคชั่น) คืออะไร?

08-05-2023

Web Application” หรือ “เว็บแอปพลิเคชั่น” เชื่อหรือไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยใช้มาก่อนโดยที่ไม่ทราบเลย 

 

เว็บแอปพลิเคชั่น หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้น ๆ ว่า “เว็บแอป (Web App)" เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หนึ่งที่ทำหน้าที่เฉพาะ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็นไคลเอนต์ (Client) ซึ่งไคลเอนต์นี้เป็นระบบหรือแอปพลิเคชั่น ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์อื่นที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ได้ 

แอปพลิเคชั่นเป็นเหมือนกับกระดานข้อความหรือแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ และโปรแกรมประมวลผลคำ เป็นต้น

ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นควบคู่ไปกับการพัฒนาโปรแกรม เพื่อสอดคล้องต่อการใช้งานในปัจจุบัน นอกจากนี้เว็บแอปพลิเคชั่นยังช่วยลดความรับผิดชอบของนักพัฒนาในการสร้างไคลเอนต์สำหรับคอมพิวเตอร์ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้แอปพลิเคชั่นพร้อมเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 

เว็บเเอปพลิเคชั่นมักใช้สคริปต์ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น ASP, PHP เป็นต้น และสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ เช่น HTML, Javascript เป็นต้น เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งจะทำหน้าที่แตกต่างกัน อย่างสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์จะทำหน้าที่จัดการกับการนำเสนอข้อมูล ในขณะที่สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะจัดการกับพวกการจัดเก็บข้อมูล 

 

เว็บแอปพลิเคชั่นมีมานานแค่ไหน

เว็บแอปพลิเคชั่น หรือ Web Application มีมาตั้งแต่ก่อน World Wide Web จะได้รับความนิยม โดยเริ่มพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นที่มีความเรียบง่าย ช่วงยุค 2000 ถึงได้เริ่มพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นที่มีความวับซ้อนมากขึ้น และในทุกวันนี้ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้เว็บแอปพลิเคชั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม


 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back