คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ข้อจำกัดของ SWOT คืออะไร?

ข้อจำกัดของ SWOT คืออะไร?

22-03-2019

        จากที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความ “SWOT คืออะไร ??” ถึงความหมายของการวิเคราะห์สวอต  (SWOT Analysis) เราได้สรุปให้เข้าใจอย่างง่ายกันไปแล้ว วันนี้เราจะพามาดูว่า SWOT อาจมีข้อจำกัดในบางเรื่อง ที่นักการตลาดและธุรกิจยังไม่รู้

        ทุกคนคงรู้กันดีแล้วว่า การวิเคราะห์ SWOT คือการวิเคราะห์จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ ที่สามารถช่วยนักการตลาดวิเคราะห์ธุรกิจ รวมถึงระบุและทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แม้ว่าการวิเคราะห์สวอตจะทำให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ก็ควรตระหนักถึงข้อจำกัด ก่อนตัดสินใจดำเนินการ อย่างการรู้ว่าธุรกิจของคุณคาดหวังสิ่งใดก่อนจะทำให้การวิเคราะห์สวอตมีประโยชน์มากขึ้น

        ในที่สุดคุณจะต้องเตรียมพร้อมและใช้เวลาในการวิเคราะห์สวอต เพื่อกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในธุรกิจ

ข้อจำกัดในการวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) คืออะไร?

        การวิเคราะห์สวอตอาจไม่ใช่ตัวระบุทุกสิ่งของธุรกิจ เพราะว่ามันเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการวางแผนทางธุรกิจ แต่สำหรับปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนมักจะใช้การวิจัยและการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการประกอบการตัดสินใจที่ดีขึ้น

        ตามหลักความเป็นจริงการวิเคราะห์สวอต จะครอบคลุมเฉพาะประเด็นที่ถือเป็นจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรค ซึ่งมีข้อจำกัด ดังต่อไปนี้

        - การวิเคราะห์สวอตไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหา : ถึงแม้ว่า SWOT จะช่วยนักการตลาดวิเคราะห์ปัญหาก็จริง แต่ไม่ได้เจาะลึกว่าปัญหาใดมีความสำคัญที่สุด ซึ่งตรงนี้อาจทำให้นักการตลาดไม่รู้ว่าปัญหาไหนควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

        - ไม่ได้ให้ทางแก้ปัญหาหรือเสนอทางเลือกในการตัดสินใจ : ต้องเข้าใจก่อนว่าการวิเคราะห์ SWOT ทำให้นักการตลาดและธุรกิจค้นพบปัญหา แต่ไม่ได้บอกว่าปัญหาเหล่านั้นควรเริ่มแก้ไขอย่างไร และควรตัดสินใจอย่างไรดี

        - การวิเคราะห์ SWOT สามารถสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ได้มากมาย แต่ไม่ได้ช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

        - การวิเคราะห์ SWOT สามารถสร้างข้อมูลจำนวนมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลเหล่านั้นจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back