คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ คืออะไร

การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ คืออะไร

07-02-2019

            ในขณะที่การสำรวจข้อมูลแบบเดิม ๆ จะทำให้เราได้ข้อมูลที่เราต้องการ แต่โลกดิจิทัลในวันนี้จะทำให้เราพบเจอกับปัญหาที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน โดยอุปกรณ์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวของเราสามารถเชื่อมต่อกับ Internet of Things (IoT) ได้ทันที นั่นหมายความว่าเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้ทันทีเช่นกัน

            การเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจรูปแบบพฤติกรรม และการซื้อของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปริมาณข้อมูลที่มีมหาศาลหรือที่เรียกว่า Big Data สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักการตลาด เพื่อทำการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

            แต่ไม่ใช่ว่านักการตลาดจะสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำการตลาดได้ทั้งหมด เพราะการนำข้อมูลบนออนไลน์มีความซับซ้อน เนื่องจากมีข้อกำหนดและกฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัว ดังนั้นนักการตลาดจึงหันมาใช้เครื่องมือรับฟังเสียงลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจลูกค้ามากขึ้น

            นักการตลาดจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงตัวชี้วัดจำนวนมาก อาทิเช่น การกดถูกใจ, การโพสต์ , การตอบกลับ และอื่น ๆ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลักษณะการโต้ตอบของลูกค้ากับเนื้อหาของพวกเขา เนื่องจากการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนสำคัญของการตลาดดิจิทัลที่กำลังเติบโต ซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจได้ใช้ข้อความทางการตลาดส่งถึงลูกค้าบนออนไลน์ ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องได้ทันเวลา

            เช่นเดียวกันกับการวิจัยตลาด (Market Research) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ หากไม่มีวิธีที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว คุรก็จะไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเครื่องมืออย่าง Tosgun ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจรับฟังเสียงลูกค้าบนออนไลน์

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back