คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง เพียงไม่กี่ขั้นตอน

จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง เพียงไม่กี่ขั้นตอน

02-10-2018

           อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ คือ การจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการขั้นตอนได้ โดยไม่ผ่านบุคคลที่สองหรือสาม ซึ่งอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากสักนิด ทำให้หลาย ๆ คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท อาจรู้สึกท้อแท้และล้มเลิกความคิดที่จะจดทะเบียนบริษัทไป แต่วันนี้เราจะมาสรุปขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัทง่าย ๆ ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ที่สำคัญราคาไม่แพง มาติดตามกันได้เลยค่ะ

จดทะเบียนบริษัทขั้นตอนที่ 1 : จองชื่อบริษัทก่อน

            การจองชื่อบริษัท คือขั้นตอนแรกที่เราต้องทำ หากเราไม่ทำการจองชื่อบริษัท จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยสามารถยื่นจองชื่อบริษัทได้ 2 ขั้นตอนด้วยกัน

  • ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต : ผู้ประกอบการสามารถทำการจองชื่อบริษัทได้บนเว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยต้องทำการสมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบเสียก่อน
  • ยื่นด้วยตนเอง : สามารถยื่นจองชื่อบริษัทด้วยตนเองได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจ ที่ใกล้กับเขตที่เราพักอาศัยอยู่ สำหรับผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถยื่นได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

หมายเหตุ : หลังจากชื่อบริษัทที่ทำการจองผ่านการตรวจสอบ และอนุญาตให้ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทได้แล้ว จะต้องจดทะเบียนบริษัทไม่เกิน 30 หลังจากชื่อผ่านการตรวจสอบ

จดทะเบียนบริษัทขั้นตอนที่ 2 : เตรียมเอกสารสำคัญในการจดทะเบียน

            อีกหนึ่งขึ้นตอนที่สำคัญ คือ การเตรียมเอกสารและข้อมูลสำคัญ สำหรับการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดตั้งบริษัท รวมถึงการประชุมจัดตั้งบริษัทด้วย

            หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสารที่ผู้จัดตั้งบริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ประกอบไปด้วย ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ทุน ผู้ถือหุ้น และพยาน

            โดยเราสามารถยื่นคำขอผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน ซึ่งในระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำขอ อย่างเช่นเลขใบจองชื่อ เป็นต้น

จดทะเบียนบริษัทขั้นตอนที่ 3 : รายละเอียดการประชุมจัดตั้ง จดทะเบียนบริษัท

            ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการยื่นคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมตั้งบริษัท โดยจะต้องมีการกำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมถึงผู้เป็นประธานในการประชุมให้ชัดเจน เพื่อนำไปเขียนรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะมี 2 รูปแบบให้เลือก ได้แก่ รูปแบบสำเร็จรูป และกำหนดเอง โดยมีวาระในการประชุมหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้

  • ข้อบังคับของบริษัท
  • การเลือกกรรมการบริษัท รวมถึงอำนาจของกรรมการ
  • การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี (ซึ่งจะต้องระบุค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สอบบัญชีด้วย)
  • ข้อมูลผู้เริ่มก่อการ ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  • จำนวนหุ้น
  • ค่าตอบแทนต่าง ๆ

จดทะเบียนบริษัทขั้นตอนที่ 4 : ยื่นจดทะเบียนบริษัทผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

            เมื่อเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้นำข้อมูลทั้งหมดมากรอกผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งจะต้องทำการลงทะเบียน และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเสียก่อน

            การกรอกข้อมูลจะเป็นไปตามขั้นตอนคุณสามารถใส่รายละเอียดต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ลงในระบบได้เลย นอกจากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีรายละเอียดลูกจ้าง ผู้รับเหมา ระบุสินค้าและบริการ เอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัท เช่น แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน สำเนารายงานการประชุม รายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าซื้อหุ้น หรือเอกสารอื่น ๆ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จคลิก “ยืนยันคำขอ” แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียนในการจดทะเบียนบริษัทต่อไป

หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารที่ใส่ในระบบต้องเป็นไฟล์ PDF

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บัญชีจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนการค้าจองชื่อบริษัททำบัญชีรับทำบัญชี
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
e filingrefundthailand vat ratethailand income tax calculatorproperty tax thailand

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back