คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

คำแนะนำการลงทะเบียนยื่นแบบภ.ง.ด 90/91 และ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต

คำแนะนำการลงทะเบียนยื่นแบบภ.ง.ด 90/91 และ ภ.ง.ด. 94 ผ่านอินเตอร์เน็ต

17-02-2017

   ฤดูกาลแห่งการยื่นภาษีกลับมาอีกครั้ง บุคคลที่มีรายได้ตลอดปีที่ผ่านมาและมีสัญชาติไทยจำเป็นต้องยื่นภาษี แม้ว่ารายได้จะไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นเรื่องเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ในปัจจุบันการยื่นเรื่องภาษีไม่จำเป็นต้องไปที่กรมสรรพากรเพียงอย่างเดียวแต่สามารถยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย ARG จึงนำคำแนะนำการลงทะเบียนยื่นภาษีจากกรมสรรพากรมาเผยแพร่ให้ได้ลองทำกัน 

โดยไปที่  https://epit.rd.go.th/publish/index.php และทำตามคู่มือ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่มา https://epit.rd.go.th/publish/index.php (กรมสรรพากร)

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บริการวางระบบงานและบัญชี,บริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี,บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร,บริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
accounting & tax advisory services,accounting consultation,
accounting system setup consultation,Financial accounting system setup
-------------------------------------
​AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back