ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

เปิดรับสมัครงาน - AR Group

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด หรือ "กลุ่มเออาร์" ขอเชิญผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะท้าทายองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาระกิจในการสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคมไทย ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2024
No. Position Company Required Qualification View
10 Technical Leader BOL 2 Knowledge of Application Development on Windows sever 2008, Unix or Linux, and usage of Microsoft.Net, Java, JSP, Servlet, EJB, Java Swing, XML and Oracle PL SQL. Detail
11 NOC Engineer BOL 1 Monitoring and managing Data Center networks, systems and facilities Detail
12 Sales Executive, Account Executive BOL 2 Having 3 year of experience in Sales&Marketing or Banking Business Detail
13 Creative Content Editor ( ARiP) ARIP 1 เขียนบทภาพยนตร์หรือบทละครโทรทัศน์ได้ Detail
14 PHP Developer ( ARiP) ARIP 1 ประสบการณ์การทำงานในการออกแบบและพัฒนา Web Application   อย่างน้อย 1 ปี   Detail
15 Web Designer ( ARiP) ARIP 1 ประสบการณ์การใช้โปรแกรม Software Adobe Creative Suite เช่น Photoshop, illustrato ความสามารถในด้าน Web Technology SEO, CMS-Joomla, Flash Action Detail
16 นักข่าว สายเศรษฐกิจ,เทคโนโลยี ARIP 1 ประสบการณ์ในการเขียนข่าววิเคราะห์ข่าว อย่างน้อย 1 ปี หากมีประสบการณ์ในการเขียนข่าว สายเศรษฐกิจ, เทคโนโลยี จะพิจารณาเป็นพิเศษ Detail
17 Account Executive ( Digital ) อัตรา ARIP 1 Detail
18 Sales Executive, Account Executive ARIT 3 Detail

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือส่งประวัติโดยละเอียด, รูปถ่ายและหลักฐานทางการศึกษา มายัง
อีเมล์ : hr@ar.co.th
กรอกใบสมัครออนไลน์ : Click here

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร: 0 2439 4600 ต่อ 1221, 1241 แฟกซ์: 0 2439 4616