ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : นักข่าว สายเศรษฐกิจ,เทคโนโลยี


บริษัท : ARIP


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

-


คุณสมบัติผู้สมัคร

• ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการเขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว อย่างน้อย 2 ปี
• หากมีประสบการณ์ในการเขียนข่าว สายเศรษฐกิจ, เทคโนโลยี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีแหล่งข่าว หรือ connection ในการหาข่าว ที่ดี


ติดต่อ

สนใจส่ง Resume มาที่ Kochaporns@arip.co.th 02-6423400 # 1215-6 ,WWW.ARIPPLC.COM]


Apply Now