ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : Creative Content Editor ( ARiP)


บริษัท : ARIP


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media และแบรนด์ (Create | Curate | Rewrite Content)

ประชุมทีม นำเสนอแนวความคิดในการเล่าเรื่องตามโจทย์ของลูกค้าได้

ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา

นำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ในการสื่อสารผ่าน Online Platform ให้กับทีมได้

 

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี

เขียนบทภาพยนตร์หรือบทละครโทรทัศน์ได้

เขียนบทละครเชิงสถานการณ์จริง (Situation Comedy) แนวซีรี่ย์แบบสั้นได้

เขียนบทความเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอเนื้อหาในมุมมองใหม่

เข้าใจหลักการเล่าเรื่อง หรือ นำเสนอเนื้อหาด้วยภาพ (Infographic) ที่น่าสนใจได้

เข้าใจการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์ และ Infographic

หากมีประสบการณ์เคยร่วมงาน กับ agency มาก่อนจะพิจาณาเป็นพิเศษ

สนใจส่ง Resume มาที่ kochaporns@arip.co.th www.aripplc.com


คุณสมบัติผู้สมัคร


ติดต่อ

กชพร 02-6423400# 1215


Apply Now