News & Events

Back

ทำความเข้าใจระหว่าง CV กับเรซูเม่ (Resume)

02-07-2018 ธุรกิจ -

ทำความเข้าใจระหว่าง  CV กับเรซูเม่ (Resume)

           หลาย ๆ คนเข้าใจว่า CV เป็นเรซูเม่หรือเป็นตัวอักษรที่ใช้เรียกเรซูเม่ เพราะบางทีเรียกไม่เหมือนกันจึงอาจเกิดความสับสนได้ ซึ่งต้องบอกว่าสองคำนี้มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อย่าคิดว่ามันเป็นประวัติส่วนตัวเหมือนกัน เพราะหากคุณทำผิดนั่นอาจมีผลต่อโอกาสในการทำงานของคุณเลยก็ได้ ดังนั้นหากใครกำลังหางานหรือสมัครงานบริษัทควรอ่านอย่างยิ่งว่า CV กับเรซูเม่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร

CV คืออะไร?

            CV หรือ Curriculum Vitae มีความคล้ายกับเรซูเม่ เป็นรูปแบบที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวเหมือนกัน โดยจะเป็นการสรุปประสบการณ์และทักษะ แต่จะมีความยาวกว่าเรซูเม่ 2-3 หน้า

            CV เป็นประวัติส่วนตัวที่ประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัว, การศึกษา, ประสบการณ์, ผลงานวิจัย, รางวัล, งานพิมพ์ของตนเอง, ผลงานที่เคยนำเสนอและความสำเร็จอื่น ๆ ดังนั้น CV จึงมีความยาวกว่าเรซูเม่ (Resume) เพราะมีรายละเอียดเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับประวัติ แต่ควรมีความยาวไม่เกิน  2 หน้า ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้สมัครจำนวนมากมักขอ CV ที่มีความยาวไม่มากนัก เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ

Resume คืออะไร

            Resume หรือเรซูเม่จะแสดงรายละเอียดอย่างประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ข้อมูลส่วนตัว, ความสำเร็จและทักษะอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายในอาชีพ โดยบริษัทที่รับสมัครงานส่วนใหญ่มักเรียกดูเรซูเม่ของผู้สมัครมากกว่า CV เนื่องจากเป็นการเขียนประวัติที่สั้น และมีความกระชับมากกว่า ซึ่งปกติจะมีความยาวอยู่ที่หนึ่งหน้า

            ดังนั้นเรซูเม่กับ CV จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ผู้หางานหรือสมัครงานบริษัทควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภทงานที่คุณต้องการ

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back