News & Events

Back

Samsung ต้องการที่จะสร้าง Drone ที่คุณควบคุมด้วยตาได้ในอนาคต

21-02-2018 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

Samsung  ต้องการที่จะสร้าง Drone ที่คุณควบคุมด้วยตาได้ในอนาคต

            ทุกวันนี้เรามักจะเห็นหน้าจอและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ Samsung ที่สูงขึ้น พร้อมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ก็ไม่หยุดที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทได้รับสิทธิบัตรสำหรับ Flying Display หรือจอภาพที่สามารถบินได้ที่ควบคุมโดยการเคลื่อนไหวจากสายตาของบุคคล

            โดยในภาพประกอบสิทธิบัตรนี้จะแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับแท็บเล็ตเชื่อมต่อกับโดรน ซึ่งตัวโดรนก็จะมีมอเตอร์ใบพัดขนาดเล็กติดอยู่ 4 มุม เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนกลางอากาศ และเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอขนาดใหญ่ ในสิทธิบัตรระบุว่ามอเตอร์สามารถหมุนไปรอบ ๆ ให้หน้าจอสามารถเลื่อนสัมพันธ์กับตาของผู้ใช้ได้ เนื่องจากจอภาพที่สามารถบินได้จะมีเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะ หรือดวงตาของบุคคลในขณะที่พวกเขาเคลื่อนย้าย นอกจากนี้ยังสามารถสแกนใบหน้า เพื่อให้ส่งข้อมูลที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้ใช้ได้

            อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรับประกันว่า Samsung จะเปลี่ยนสิทธิบัตรนี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์จริง ๆ หรือไม่ เพราะทางบริษัทไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการสร้างของตนได้ทันที

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back