News & Events

Back

Google ค้นพบวิธีใหม่ใช้ AI คาดการณ์โรคหัวใจโดยการสแกนผ่านตาของผู้ป่วย

20-02-2018 IT news -

Google ค้นพบวิธีใหม่ใช้ AI คาดการณ์โรคหัวใจโดยการสแกนผ่านตาของผู้ป่วย

       นักวิทยาศาสตร์จาก Google และบริษัท Health-Tech ของ Verily ได้ค้นพบวิธีใหม่ในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโดยใช้ AI ผ่านการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เป็นการวิเคราะห์จากการสแกนตาของผู้ป่วย ซึ่งซอฟต์แวร์ของบริษัทสามารถสรุปข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงอายุ, ความดันโลหิตและการสูบบุหรี่ของผู้ป่วย จากนั้นจะนำข้อมูลมาใช้เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ เช่นหัวใจวาย โดยมีความถูกต้องเหมือนกันกับวิธีการตรวจค้นหาโรคในปัจจุบัน

       โดยอัลกอริทึมนี้อาจทำให้แพทย์สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยได้เร็วและง่ายขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการตรวจเลือด แต่วิธีนี้จะต้องได้รับการทดสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้ในคลินิกได้ นักวิทยาศาสตร์ของ Google และ Verily ใช้ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยเกือบ 300,000 ราย ซึ่งข้อมูลนี้รวมถึงการสแกนตาและข้อมูลทางการแพทย์โดยทั่วไปด้วย เช่นเดียวกับการวิเคราะห์การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) จะถูกนำมาใช้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับการสแกนตาที่จำเป็นต่อการทำนายความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

Photo by Google

       แม้ว่าแนวคิดในการสแกนตาเพื่อตัดสินสุขภาพหัวใจจะดูผิดปกติไปจากทางการแพทย์แบบเดิม แต่ก็เป็นแนวคิดที่นำมาจากการวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากผนังด้านหลังของดวงตาจะเต็มไปด้วยเส้นเลือดที่สามารถสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของร่างกายได้ โดยจะทำการศึกษาลักษณะเหล่านั้นด้วยกล้องและกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งทำให้แพทย์สามารถอนุมานสิ่งต่าง ๆ เช่นความดันโลหิต, อายุและการสูบบุหรี่ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

 

Source : theverge​

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

สิงคโปร์เปิดตัวแผนการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศสำหรับธุรกิจ

12-03-2018
สิงคโปร์เปิดตัวแผนการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศสำหรับธุรกิจ

เร็ว ๆ นี้ประเทศสิงคโปร์ผู้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมเปิดตัวแผนการ

Back