News & Events

Back

Twitter เพิ่มการยืนยันเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย

21-12-2017 First Section / ไอที อินเทอร์เน็ต -

Twitter เพิ่มการยืนยันเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย

            Twitter ในวันนี้คือ การเพิ่มความแข็งแกร่งของแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้บริโภค จึงได้หันไปให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัย, ระบบตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย (Two-Factor Authentication (2FA)) ด้วยการอัปเดต เพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันของบุคคลที่ 3 อย่างสมบูรณ์ ขณะนี้คุณลักษณะการยืนยันการเข้าสู่ระบบ (Login Verification) ของ Twitter จะช่วยให้คุณสามารถยืนยันผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Google Authenticator และ Authy ในขณะที่ก่อนหน้านี้คุณจะต้องป้อนรหัสที่ส่งผ่านข้อความ ถึงจะยืนยันเข้าสู่ระบบได้

            นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจาก SMS-based 2FA นั้นถึงแม้ว่าจะเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะรายซึ่งแต่ละรายจะใช้รหัสแบบคงที่ นั่นหมายความว่า Code หรือรหัสเหล่านี้อาจถูกดักฟังจากพวกแฮกเกอร์หรือบุคคลที่สามที่เป็นอันตรายได้ง่ายกว่า ดังนั้นการเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีได้ด้วยวิธีอื่น ๆ ด้วยการดูข้อความบนอุปกรณ์อื่น อย่างแอปพลิเคชัน 2FA เช่น Google Authenticator รหัสจะหายไปภายใน 30 วินาที ทำให้เป็นวิธีที่ปลอดภัยมากขึ้นในการยืนยันตัวตนเข้าถึงบัญชีของคุณ

            อย่างไรก็ตาม Twitter ก็ยังต้องการหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อนำไปตั้งค่า 2FA ใน Twitter เนื่องจากใช้ในการกู้คืนบัญชี สำหรับผู้ที่สนใจในการตั้งค่านี้ บริษัทมีทิศทางการสนับสนุนการยืนยันการเข้าสู่ระบบที่จะระบุวิธีการเปิดใช้งาน 2FA ของ บริษัทและวิธีปิดรับข้อความ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://help.twitter.com/en/managing-your-account/two-factor-authentication

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back