News & Events

Back

สร้างธุรกิจให้น่าเชื่อถือ ควรทำธุรกิจรูปแบบใด

18-12-2018 ธุรกิจ -

สร้างธุรกิจให้น่าเชื่อถือ ควรทำธุรกิจรูปแบบใด

          เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่เริ่มทำธุรกิจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกับบริษัทผลิตเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สัมผัสกับร่างกายของมนุษย์ แต่การสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่การมีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น แต่ต้องสร้างความเชื่อถือตั้งแต่เริ่มธุรกิจ

ธุรกิจรูปแบบใดที่สามารถทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อได้บ้าง?

          การทำธุรกิจสามารถทำได้ 2 รูปแบบด้วยกัน ทั้งแบบบุคคลธรรมดา หรือจะจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งทั้ง 2 แบบมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน ไม่เพียงแค่การทำบัญชี หรือภาษีเท่านั้น แต่ยังมีความแตกต่างในมุมมองต่าง ๆ อีกด้วย 

ธุรกิจรูปแบบใดที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีกว่า

          ต้องบอกก่อนว่าการจดทะเบียนบริษัทไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม มีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวของมัน แต่ถ้าพูดถึงการสร้างความน่าเชื่อถือการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอยู่แล้ว ส่วนทำไมถึงมีความน่าเชื่อถือกว่านั้นมาดูกัน

          สำหรับธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากมีการจดทะเบียนจัดตั้งกับภาครัฐ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบของธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลจึงต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี นั่นจึงทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ และมีความน่าเชื่อถือที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ และการติดต่อกับลูกค้า

          ในขณะที่การทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาจะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า เนื่องจากสามารถจัดตั้งได้ง่าย ใครก็ได้สามารถทำธุรกิจรูปแบบนี้ได้ทำให้มีกฎหมาย และข้อบังคับน้อย ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของต้องแบกรับภาระทุกอย่างไว้คนเดียว อีกทั้งยังไม่ต้องทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งทำให้ขาดข้อมูลทางบัญชีที่เป็นตัวตัดสินการดำเนินธุรกิจในอนาคต

 

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back