News & Events

Back

ดันองค์กรไทยใช้ เอไอ (AI) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

13-03-2019 IT-news โพสทูเดย์

ดันองค์กรไทยใช้ เอไอ (AI) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

          เหล่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้มนุษย์ได้รับความสะดวกมากขึ้น อย่างเช่นการจัดการ การรับชม การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการนำ AI มาใช้ในองค์กรมากมายนัก

          Microsoft หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์หลายใหญ่ของโลก ซึ่งทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอน เพราะองค์กรส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของไมโครซอฟท์สำหรับการทำงานภายใน เมื่อไม่นานมานี้ไมโครซอฟท์ได้เปิดเผยรายงานในหัวข้อ “Future Ready Business : Assessing Asia Pacific’s Growth Potential Through AI โดยได้สำรวจองค์กรในประเทศไทยกว่า 101 แห่ง พบว่ามีองค์กรเพียง 26% เท่านั้น ที่มีการนำ AI มาใช้ แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะเข้าใจถึงประโยชน์ของ AI ก็ตาม

          อย่างไรก็ตามองค์กรหลาย ๆ องค์กรอาจยังจัดสรรไม่ได้ว่าจะนำเอไอมาใช้ในงานส่วนใดบ้าง เพราะนี่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ขีดความสามารถของ AI ยังพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ ซึ่งในอนาคตก็ยิ่งครอบคลุมในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรมากขึ้น โดยมีการคาดเดาว่าในปี 2020 เป็นต้นไป เราอาจจะได้ใช้และคลุกคลีอยู่กับ AI มากขึ้นตามที่ไมโครซอฟท์ได้ระบุไว้ในรายงานว่า “AI ในปี 2021 องค์กรในไทยจะสามารถเพิ่มอัตราการสร้างนวัตกรรมได้มากถึง 66% และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ 32%”

          นายธรวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ทุกวันนี้ ทุกบริษัทเป็นเหมือนบริษัทซอฟต์แวร์ ทำให้การทำงานทุกส่วนเป็นดิจิทัลมากขึ้น การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ได้นั้น องค์กรจำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ให้เร็วที่สุด”

          เออาร์กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยี เห็นด้วยกับที่นำเอไอ เข้ามาช่วยการทำงานทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งในขณะนี้บริษัทพยายามอย่างหนักเพื่อนำเอไอมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างครอบคลุม  

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back