News & Events

Back

ARSoft ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจ แก่น้อง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

06-12-2018 IT news -

ARSoft ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจ แก่น้อง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณปารเมศ หอมกระหลบ (Senior Project Manager) ของเออาร์ ซอฟต์ หนึ่งในบริษัทในเครือของบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ให้สัมภาษณ์กับน้อง ๆ นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลกับธุรกิจ

 

            เออาร์ ซอฟต์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล และการให้ความรู้แก่นักศึกษา ที่กำลังจะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าตามทันธุรกิจอื่น ๆ บนโลก อีกทั้งในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยสร้างระบบการบริการและการทำงานของพนักงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการขาย ระบบติดตามการบริการ เป็นต้น ซึ่งมีซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชันเป็นตัวกลางในการทำงาน ทำให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่งทำงานอยู่ที่ใดก็ได้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้บริหาร หรือหัวหน้าสามารถติดตามผล และเข้าใจข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 

            ดังนั้นการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้อง ๆ จะได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาตนเอง และประเทศไทยในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งบริษัท ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่น้อง ๆ ให้ความไว้วางใจ และสนใจในบริษัทในเครือของเออาร์กรุ๊ป

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back