News & Events

Back

แนวโน้ม 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับปี 2019

07-11-2018 IT news -

แนวโน้ม 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับปี 2019

            ปี 2561 เดินทางมาถึงเดือนที่ 11 แล้ว นั่นแสดงว่าปีใหม่กำลังใกล้เข้ามาเต็มที ซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการวิจัย และศึกษาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2019 เพื่อวางแผนการทำงานและการพัฒนาองค์กร พนักงาน ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทวิจัยการตลาด และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Gartner ก็ได้เปิดเผยรายงานถึง 10 แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2562 อีกเช่นเคย

            ในทุก ๆ ปี การ์ทเนอร์จะทำการรวบรวมรายชื่อแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับองค์กรมารายงานให้เราทราบกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial intelligence (AI) ก็ยังคงเป็นหนึ่งใน Megatrends ที่สำคัญของโลก ซึ่งจะมีการพูดถึง และใช้ต่อไปอีก 20 ปีข้างหน้า มาดูกันว่าเทคโนโลยีใดบ้างที่จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น

Autonomous things

            การ์ทเนอร์เชื่อว่าภายในปี 2564 10% ของยานพาหนะใหม่จะมีขีดความสามารถในการขับขี่เพิ่มขึ้น โดยผู้ผลิตรถยนต์หลาย ๆ รายคาดการณ์ว่าจะทำให้รถยนต์สามารถขับขี่ด้วยตนเองได้ถึง 4 ระดับ ภายในปี 2564 โดยจะนำ AI เข้ามาใช้ เพื่อให้หุ่นยนต์ หรือรถยนต์สามารถทำสิ่งต่าง ๆ แทนที่สิ่งที่มนุษย์เคยทำด้วยตนเองได้มากขึ้น​

Augmented analytics

           การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติจะเพิ่มขึ้น ทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่อง(Machine Learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เพื่อทำให้การจัดเตรียมข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ และสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ง่าย ๆ​

AI-driven development

           ในปี 2561 เราอาจได้เห็นการใช้ AI เพื่อช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้น โดย Gartner คาดว่าในปี 2565 โปรเจคพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ อย่างน้อย 40% จะมีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มา Co-developer ในทีม เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น​

Digital twin

           บริษัทวิจัยอธิบายว่าดิจิทัล ทวิน เป็นตัวแทนของวัตถุแบบดิจิทัล โดยในปี 2564 เราจะได้เห็นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้ดิจิทัล ทวิน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คาดหวังไว้ รวมถึงทำการตรวจสอบ เพื่อทำการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น​

Empowered edge

           การจัดเก็บข้อมูล, การคำนวณ, ความสามารถในการวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วย AI จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยภายในปี 2571​

Immersive experience

           เป็นเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่หลาย ๆ บริษัทได้นำไปทดลองใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงให้กับผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  Garner กล่าวว่าภายในปี 2565 70% ของสถานประกอบการทั้งหมด จะทำการทดลองเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยภาษามนุษย์ผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่าง Chat กับผู้บริโภค และองค์กร ด้วยการผสานระหว่าง AR, VR และ MR​

Blockchain

           เป็นหนึ่งในระบบโครงข่ายที่สำคัญของการทำธุรกรรมออนไลน์ เพราะทำหน้าที่ในการเก็บบัญชี เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์อื่น ๆ โดย Blockchain จะสร้างมูลค่าธุรกิจมูลค่ากว่า 3.1 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2573​

Privacy and ethics

           ความเป็นส่วนตัว และจริยธรรม คือสิ่งที่ผู้คนกำลังให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้จะต้องทำการแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลทราบก่อน ซึ่งภายในปี 2564 องค์กรที่ยังไม่มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น มีความเสี่ยงสูง หากถูกจับได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบตั้งแต่แรก ดังนั้นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวตามกฎระเบียบที่วางไว้เป็นทางออกที่ถูกต้อง และดีที่สุด​

Smart spaces

           การกำหนดพื้นที่อัจฉริยะ เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์อาศัยอยู่ ทั้งในโลกแห่งความจริง หรือดิจิทัล เป็นการสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี เพิ่มการเชื่อมต่อ, ความอัจฉริยะ และอิสระ​

Quantum computing

           ควอนตัมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่จะทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่จะเปลี่ยนการทำงานบนแผงวงจรที่ใช้แค่ 0 กับ 1 มาเป็นการใช้คุณสมบัติของอะตอมแทน ซึ่ง Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2566 20% ขององค์กรจะจัดทำงบประมาณสำหรับโครงการคอมพิวเตอร์ควอนตัม เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่มีไม่ถึง 1%​

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back