News & Events

Back

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนวิเคราะห์ SWOT : จุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่ควรลืม

25-07-2018 ธุรกิจ – ตลาด/หน้าแรก -

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนวิเคราะห์ SWOT : จุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่ควรลืม

       

            นักการตลาดจะคุ้นเคยกันดีกับคำว่า SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่ทุก ๆ ธุรกิจจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ SWOT ก่อนจะเริ่มธุรกิจ, สร้างแคมเปญทางการตลาด, สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT จะสร้างความท้าทายและเป้าหมายของธุรกิจ เพราะนักการตลาดจะใช้เครื่องมือนี้ในการระดมความคิด วางแผนเชิงกลยุทธ์และรูปแบบในการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการวิเคราะห์ SWOT จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ แต่อย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีข้อเสียเช่นกัน ดังนั้นก่อนวิเคราะห์ SWOT สิ่งที่ต้องคำนึงและจดจำไว้เสมอคือจุดเด่นและจุดด้อย

จุดเด่นของการวิเคราะห์ SWOT ที่ไม่ได้ให้แค่จุดแข็ง จุดอ่อนเท่านั้น

1.ช่วยให้ข้อมูลจำนวนมาก เป็นข้อมูลที่สามารถจัดการได้ง่าย ๆ

สิ่งที่การวิเคราะห์ SWOT สามารถทำได้ดีคือ การกระตุ้นให้เข้าใจง่ายขึ้น เนื่องจากมีหลายสถานการณ์ หลายปัจจัยที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหรือเป็นประจำ ดังนั้นเมื่อใช้เครื่องมือนี้จะทำให้ภาพรวมของข้อมูลที่ใหญ่มาก ๆ เล็กลงได้ ทำให้ธุรกิจสามารถโฟกัสไปที่ข้อมูลที่ต้องการได้

2.ช่วยธุรกิจระบุโอกาสและอุปสรรคในการทำธุรกิจ

            ธุรกิจสามารถใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุโอกาสหลักและอุปสรรคที่มีอยู่ในตลาดใดก็ได้ โดยเครื่องมือนี้ให้ผลที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งหมายความว่าจากข้อมูลระดับชุมชนหรือท้องถิ่นใด ๆ สามารถมีขยายไปถึงระดับภูมิภาค ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติได้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดที่เป็นไปได้

3. ช่วยให้นักการตลาดสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมได้

การวิเคราะห์ SWOT ยังช่วยให้นักการตลาดตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือใดที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ บริการและแคมเปญของตนจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไรได้ดีที่สุด

 

จุดด้อยของการวิเคราะห์ SWOT

1.บางครั้งการวิเคราะห์ SWOT ก็กระตุ้นให้ข้อมูลดูง่ายเกินความเป็นจริง

            เมื่อเราลดความซับซ้อนและความยุ่งยากบางอย่างได้ จะทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ปัญหาคือ SWOT ใช้เพื่อให้เกิดความเรียบง่ายในการดำเนินการตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นได้ เนื่องจากไม่ได้มองไปที่ภาพรวมทั้งหมด แต่เป็นการโฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น ทำให้ธุรกิจประเมินความสามารถของตนเองได้ไม่ถูกต้อง

2. การวิเคราะห์ SWOT อาจไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

            บุคคลที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ SWOT อาจเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทำตามความคิดของตนเอง หากพวกเขามีส่วนได้ส่วนเสียพวกเขาอาจไม่ได้ใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นผลประโยชน์อาจทำให้เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงไม่สามารถกำหนดปัจจัยหลักที่เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

3.ไม่มีขีดจำกัด

            การวิเคราะห์ SWOT จะไม่มีขีดจำกัด ซึ่งอาจทำให้การทำงานยากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นที่จะต้องกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องและอะไรที่ไม่สามารถเป็นไปได้

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

กรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นงบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยื่นแบบผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

29-05-2017
กรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นงบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ยื่นแบบผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 ผ่านระบบเครือข่าย

Back