คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

วิธีจัดทำบัญชีง่าย ๆ สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

วิธีจัดทำบัญชีง่าย ๆ สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

30-10-2018

การจัดทำบัญชีอย่างง่าย เหมาะสำหรับกิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว หรือทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีก, ร้านค้าขายส่ง, ร้านกาแฟ, ร้านเสริมสวย, คลินิก, ร้านค้าออนไลน์ และอื่น ๆ โดยการจัดทำบัญชีอย่างง่ายนั้น เป็นการนำรูปแบบการบันทึกบัญชีตามหลักการบันทึกบัญชี มาประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว และกิจการขนาดเล็ก โดยกรมสรรพากรกำหนดกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำบัญชี หรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายด้วย ซึ่งมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • จัดทำบัญชี หรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน และทุก ๆ เดือน เพื่อนำไปประกอบการยื่นภาษี
  • ต้องลงรายการแสดงรายได้ และรายจ่ายภายใน 3 วันทำการ (นับตั้งแต่วันที่มีรายได้ หรือรายจ่าย)
  • ในบัญชี หรือรายงานต้องมีรายการ และข้อความตามแบบรายงานเงินสดรับ-จ่ายของกรมสรรพากร
  • การจัดทำบัญชี หรือรายงานแสดงรายได้ และรายจ่ายให้ทำเป็นภาษาไทย ถ้าหากทำเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีภาษาไทยกำกับด้วย

รายการที่นำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ได้แก่

  • รายการที่ลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย จะต้องมีหลักฐาน หรือเอกสารประกอบ เช่นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี เป็นต้น
  • รายจ่ายที่นำมาบรรทุกในบัญชี หรือรายงานเงินสดรับ-จ่าย จะต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง ไม่เป็นรายจ่าย เพื่อการส่วนตัว
  • ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่าย มาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของสินค้าได้

            การบันทึกบัญชี หรือรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงตัวเลขรายรับ และค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุม หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมได้อีกด้วย

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บัญชีจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนการค้าจองชื่อบริษัททำบัญชีรับทำบัญชี
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
e filingrefundthailand vat ratethailand income tax calculatorproperty tax thailand

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back