คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

โพล (Poll) คืออะไร? ทำไมคนฮิตทำโพลออนไลน์

โพล (Poll) คืออะไร? ทำไมคนฮิตทำโพลออนไลน์

22-10-2018

            โพล (Poll) มีความคล้ายคลึงกับแบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey) ที่ต้องการทราบความคิดเห็น ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในช่วงเวลานั้น ดังนั้นการใช้โพล เพื่อสำรวจความคิดเห็นจึงเป็นความคิดเห็นจากประชาชนบางกลุ่ม เพื่อนำมาเป็นตัวแทนความคิดเห็นของประชากรทั้งหมด

            การทำโพลจะทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม สินค้า และบริการของธุรกิจ รวมถึงทราบแนวโน้มและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในบางครั้งเราสามารถนำผลของโพลอันเก่ากับอันใหม่มาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง และความเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย

            ในปัจจุบันแบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey) และโพล (Poll) มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากผู้สำรวจต้องการสำรวจประชากรขนาดใหญ่ ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ส่วนใหญ่ได้เข้าใจบทบาทสำคัญของโพล จึงนำการสำรวจมาเพิ่มลงในเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องการ

ทำไมโพลออนไลน์ถึงเป็นการสำรวจยอดฮิตของคนในยุคนี้

            โพลออนไลน์ หรือการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ทำให้เราสามารถสร้างโพลได้ง่าย ๆ และเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างบนออนไลน์ได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และใช้งานอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ดังนั้นโพลออนไลน์จึงถูกนำมาใช้ เพื่อสำรวจความคิดเห็นในช่วงเวลาสั้น ๆ กับกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มเท่านั้นบนออนไลน์ ตัวอย่างเช่น สร้างโพลด้วย Google Forms ผู้ใช้สามารถแบ่งปันลิงก์ หรือคัดลอกลิงก์ส่งให้เพื่อน ๆ บนออนไลน์ได้ รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันสร้างโพลออนไลน์อื่น ๆ เป็นต้น ด้วยโพลเหล่านี้จะมีการสรุปผล และรายงานข้อมูลเชิงสถิติออกมาให้เราได้เห็น โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวก ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สำรวจ

 

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
วิจัย ,ตลาด ,วิจัยตลาด ,แบบสอบถาม ,การวิจัย ,เก็บข้อมูล, โพลออนไลน์, สำรวจความคิดเห็น
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
Marketing ResearchData Collectionresearch questionthailand income tax calculatorquestionnaire, Poll

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back